František pracuje na zrušení Summorum Pontificum

Prozatím je to stále dílčí zpráva z našich mnoha zdrojů v rámci italské a jiných biskupských konferencí, ale zdá se, že to, co včera (24.5.2021) papež řekl při zahájení k italským biskupům při výročním shromáždění IBK (a na následném setkání s jejich skupinou) ,znamená ohlášení bezprostřední reformy x Motu proprio Summorum Pontificum k horšímu.

Po dalším varování před přijímáním „rigidních“ mladých lidí (tj. Věrných nauce) do seminářů František oznámil biskupům, že dospěl k třetího návrhu textu, který obsahuje omezující opatření týkající se slavení v mimořádné forma liberalizované Benediktem XVI., který podle něho svým Summorum Pontificum chtěl vyhovět pouze lefebvriánům, ale dnes jsou to obzvláště mladí kněží, kteří chtějí slavit tridentskou mši, a možná ani neznají latinu.

V této souvislosti vyprávěl o biskupovi, na kterého se mladý kněz obrátil a vyjádřil svůj úmysl slavit v mimořádné formě. Na otázku, zda zná latinu, mu mladý kněz řekl, že se ji učí. Na to mu biskup odpověděl, že by bylo lepší, kdyby se naučil španělsky nebo vietnamsky, protože v diecézi bylo mnoho Španělů a Vietnamců.

Z toho by vyplývalo, že bychom se vrátili do situace pouhé milosti – s předchozím souhlasem biskupa nebo dokonce Vatikánu – se vším, co z toho vyplývá, jmenovitě znovuzavedení zákazu slavit podle misálu Jana XXIII., zrušení vydaných povolení a praktické zavedení gheta pro kněze a věřící spojené s tradičním obřadem. Po Mojžíšovi osvoboditeli by se vrátil faraon.

Názor, že Summorum Pontifucum bylo vytvořeno pouze pro lefrebvriany, je neopodstatněný a zcela mylný: nejen proto, že to nelze odvodit z textu Motu proprio (a z Universae Ecclesiae), ale výslovně sám Benedikt XVI. uvádí na straně 189 – 190 knihy „Poslední rozhovory“ (vydal P. Seewald a Corriere della Sera, viz foto níže), že rehabilitace tradiční mše pomocí Summorum Pontificum nesmí být absolutně chápána jako ústupek Bratrstvu, ale jako způsob, aby celá „církev zachovala vnitřní kontinuitu se svou minulostí. To, co bylo dříve posvátné, se z jedné chvíle na druhou nestalo špatnou věcí. Žádná další mše neexistuje. Jsou to různé formy stejného obřadu “.

Jeden kněz nám v tomto směru řekl: „Nezdá se mi divné, že biskupové útočí na Summorum Pontificum: koneckonců, po všem tom tato „starodávná liturgie je nejtěžší, nejvážnější, nejzávažnějším a nejaktuálnější problém církve.“ Pokud již dosáhli třetího konceptu, znamená to, že vážně (a to již nějakou dobu) pracují na omezení a – ve skutečnosti – na zrušení Summorum Pontificum. Je tedy opravdu nutno dělat si starosti a modlit se: Bude mít Benedikt XVI. k tomu co říct? Uvidíme..

(Messainlatino.it – 25. května 2021)