Francouzský soud ukládá vládě uvolnit katolické bohoslužby.

22.5.2020

Katedrála v Remeši

Situace ve Francii se v této věci podobá Itálii. Vláda uvolnila 11. května v druhé fázi některá antivirová opatření, ale zcela stranou ponechala požadavky katolické církve. Nic nepomohly hlasy biskupů ani 67 poslanců. Tentokrát Státní rada zasáhla nikoliv jako prosebník, ale obrátila se rovnou na Nejvyšší soud. Conseil d´État nařídil vládě, aby zrušila absolutní zákaz bohoslužeb. Nejvyšší správní soud totiž posoudil nároky katodických hnutí a dospěl k závěru, že panující opatření jsou zjevně ilegální a dal vládě lhůtu osmi dnů. Dosud platná opatření jsou vzhledem k ochraně veřejného zdraví nepřijatelná. Premiér Philippe tak chtěl učinit až v druhé fázi 2. června.

Biskupská konference rozsudek uvítala. Prezident Macron sliboval uvolnění již k 11. květnu. Mezitím došlo k hrubému incidentu, když v průběhu bohoslužeb do pařížského chrámu Saint-André-de-l’Europe vtrhla ozbrojená policie a požadovala okamžité přerušení mše, i když v chrámě byla jen hrstka lidí. Pařížský arcibiskup na to ostře reagoval: V chrámě nebyli žádní teroristé. Je čas skočit s takovými scénami, jinak se velmi hlasitě ozveme.

Francouzská veřejnost to rovněž odsoudila jako hrozbu autoritativního režimu.

Giuseppe Nardi – Katholisches.