Finanční skandály ohrožují Vatikán

Nejdřív vešlo ve známost, že Svatopetrský haléř, dary věřících z celého světa papeži, byly použity pro těžce ztrátový obchod s luxusními nemovitostmi v Londýně ve výši 200 mil $. Pak bylo oznámeno, že Vatikán za 1 mil ze Svatopetrského haléře natočil film o zpěvákovi a homosexuálovi Eltonu Johnovi. Nyní bylo sděleno, že Svatopetrským haléřem jsou zalepovány díry ve financování Vatikánu. Jen deset procent darů jde na charitativní účely a podporu chudých. Zabývá se tím Wall Steet Journal v New Yorku.

Tyto hospodářské noviny kladou ihned prst na ránu. Každý rok věnují věřící z celého světa desítky milionů dolarů. Biskupové a kněží vyzývají věřící, aby věnovali papeži dary na charitativní účely pro chudé a trpící. Tyto peníze jsou papeži přímo k dispozici.

Wall Street Journal k tomu říká:

Co církev neoznamuje, je skutečnost, že velká část této sbírky ve výši více než 50 mil Euro je každý rok používána na to, aby zalepila díry ve vatikánském hospodaření, a jen deset procent jde na charitativní účely.

Jak Svatý stolec se Svatopetrským haléřem skutečně nakládá, je známo pouze malému počtu vatikánských funkcionářů. Jeden z nich (list ho nejmenuje), je bývalý náměstek ve státním sekretariátu kardinál Angelo Becciu, kterého František poctil purpurem jako prefekta Kongregace pro svatořečení. Becciu je však pouhým prostředníkem pro realizaci neprůhledných obchodů s nemovitostmi v Londýně.

Popový idol Elton John nemá vlastně s katolickou církví nic společného. Pochází z anglikánského prostředí a náboženství nehraje v jeho životě žádnou roli. Ježíše uráží jako soucitného a superinteligentního homosexuála.

Finanční skandály se Svatopetrským haléřem poškozují církev, protože věřící se cítí podvedeni a to dále kalí pověst Vatikánu pod vedením papeže Františka.

K tomu přistupují ještě další nepříjemnosti: mezinárodní trestní opatření proti Vatikánu a propuštění pěti vysoce postavených pracovníků spolu s velitelem vatikánských bezpečnostních složek.

Vatikán přestal na dotazy novinářů týkající se skandálů se Svatopetrským haléřem reagovat.

Giuseppe Nardi, Katholisches