Eutanazie dobrého samaritána

Kandidáti na eutanazii a dárci orgánů: v Belgii, Nizozemsku a Kanadě se již praktikuje tzv. „dobrá samaritánská eutanazie“, a vědecký dokument vysvětluje, jak se zvýší možnosti této praxe a dostupnost orgánů: za prvé tím, že doma se lépe zapomíná na zahájení procesu eutanazie s cílem usnadnit vše pro potenciální dárce; zaměřuje se na duševně nemocné a depresivní: zdravé a mladé tělo, vynikající pro transplantaci, už není pro tohoto člověka užitečné.

Praktikuje se to tak již léta, zejména v Belgii, Nizozemsku a Kanadě. Mohli bychom tomu říkat eutanazie dobrého samaritána: pacient požádá o léčbu eutanazie a pak nechá vědět, že daruje své orgány.

Eutanazie v některých zemích běží tak rychle, že již neexistuje žádná debata o tom, zda „sladká smrt“ je eticky přijatelná, již není pochyb, že se eutanazie následovaná transplantací nestane eutanazií pro transplantaci, s relativním impulsem pro budoucnost „někoho“, aby bylo rozhodnuto stáhnout kůži pro dobro lidstva. Ne, zaměření debaty se nyní posunulo daleko za hranice: je pro tyto dobré Samaritány dobré, aby zemřeli doma, nebo v nemocnici? Jsou orgány předávané za tepla stejné kvality podle prvního nebo druhého protokolu?

 Vědecký časopis Jama Surgey na toto témapublikoval loni v únoru článek nazvaný: „Darování orgánů skrze eutanazii, zahájenou doma, je proveditelné“. Autoři Johan Sonneveld a Johannes Mulder popisují protokol eutanazie doma s ohledem na následnou transplantaci: „Pacient je po rozloučení uspán doma, což z právního hlediska znamená začátek eutanazie, ale má pouze lékařský účel odstranění vědomí, zatímco životně důležité funkce jsou chráněny. Indukce kómatu a nástup agonické fáze po přepravě následně probíhá na jednotce intenzivní péče“.

Jak velká péče při zabíjení lidí: že se vše děje v souladu se zákonností, náklonností a klinickým účelem zaměřeným na zachování vzácných orgánů, které mají být získány.

Pak se článek přiklání ke zbožnosti, jedné ze základních složek ideologie eutanazie: „Naznačovat, že eutanazie by měla probíhat v nemocnici, nezohledňuje nejhlubší touhy těchto dárců: nemocné, unavené lidské bytosti, které se rozhodly ukončit svou bolest v pohodlí a intimitě svého domova“. Znovu to zdůrazňujeme: bodem neshod již není „eutanazie ano“ versus „eutanazie ne“, ale jde o místo, kde se dá nejlépe provést vražda.

Autoři pak dále: „Podpora potřeby pobytu v nemocnici znepřátelí mnoho potenciálních dárců.“ Jsme uprostřed marketingové strategie: musíme dodavatele uklidnit. Ale také kandidáti na transplantaci: „Neexistuje žádný střet zájmů […]. Není třeba stavět proti sobě zájmy transplantovaných pacientů a zájmy dárců eutanazie, a naopak.“ To znamená, že proces eutanazie zahájený doma orgány nepoškodí. Nechte transplantaci zticha: naše orgány s domácím postupem jsou vynikající kvality. Tak jako nazýváme dítě, které se má narodit „produktem početí“, mohou být tito lidé označováni jako „produkt eutanazie“. Pacient je vnímán jako živý sklad vzácných orgánů. Stejně jako u „přerušených“ plodů na klinikách plánovaného rodičovství: nejprve jsou zabity, a poté oloupeny o orgány za účelem prodeje. Lékaři se tak stávají upíry orgánů, lovci hlav, srdcí a plic.

 A konečně, uzavření abstraktu nabízí cifru, nakolik kultura smrti dosáhla tak vysokých stupňů, že se jí nyní v některých myslích podařilo obrátit objektivní řád hodnot vzhůru nohama. Ve skutečnosti autoři podporují postup „doma“, a proto naléhají na všechny, aby se řídili těmito slovy: „Můžeme to udělat lépe. Naši pacienti si zaslouží něco lepšího.“

Pacienti si nezaslouží žít, ale být řádně zabiti a vyprázdněni. Nechvalně proslulým nejlepším zájmem je nechat se zabít kvůli darování orgánů. A tak zahalená do skromného roucha vyhlášené filantropie pokrývajícího každou špínu, stává se eutanazie podnětnou.

Nejatraktivnějšími kandidáty na „eutanazii dobrého samaritána“ jsou lidé duševně nemocní a depresivní: zdravé orgány v křehkých myslích. Nemůžeš si přát nic lepšího. Zdravá a mladá těla, která nejsou postižena nádory nebo stárnutím, zvláště vhodná pro transplantaci. Je snadné předvídat motivaci k zabíjení těchto lidi: tyto orgány – jak se bude tvrdit – jen málo slouží člověku, který je šílený nebo deprimovaný. Je lepší je dát těm, kteří je mohou lépe využít.

Stručně řečeno, obvyklý utilitarismus se v tomto případě prodává jako dobročinnost.

Tomas Scandrolio – La Nova Bussola Quotidiana