EU proti Vánocům

Dokument Evropské komise pod označením „Stay Safe Strategy“, což je balík opatření proti Covidu, žádá členské státy, aby o Vánocích zapověděly všechnu vánoční liturgii.

Vedoucí této komise je německá luteránka Leyen (CDU). Pokud členský stát tomuto požadavku nevyhoví, žádá dokument alespoň omezení velkých shromáždění a jejich nahrazení televizními přenosy. Pokud vlády budou trvat na liturgii s účastí věřících, mají se jednotlivé rodiny izolovat od ostatních a v žádném případě se nesmí zpívat.

Nuova Bussola Quotidiana kvalifikuje tato opatření jako specifické omezování náboženské svobody, které nemá se zdravím nic společného.

Biskupové na to reagují buďto vlažně, nebo nijak. V některých zemích jako kdyby neexistovali. Skutečnost je ovšem taková, že v posledních deseti měsících není registrován žádný případ nákazy při liturgických obřadech. Ve Velké Británii a Irsku byly již bohoslužby zakázány. V mnoha zemích se oddělují plevy od pšenice. Věřící se musí uchylovat k podzemním bohoslužbám jako za Velké francouzské revoluce.

Papež vyhlásil, že bude celebrovat bez věřících. Porušení státních zákazů se tak může posuzovat i za odpor proti papeži. Neomalthusián Jeffrey Sachs, který chce decimovat Evropu, agituje pro následování Bergoglia.

Katholisches