ěří papež František v Ježíše Krista Bohočlověka?

Papež František měl údajně říct Eugenio Scalfarimu, že nevěří v božství Ježíše Krista. Je to fakt neuvěřitelné závažnosti, který nebyl Svatým stolcem náležitě dementován.

Analýza a komentář Roberto de Mattei

Nemůžeme mlčet ke strašné epizodě, o které již mnozí pravděpodobně vědí.

Eugenio Scalfari, bývalý šéfredaktor listu La Reppubblica, uveřejnil minulou středu článek, ve kterém uvádí:

Kdo měl jako já vícekrát to štěstí potkat ho a mluvit s ním s maximální kulturní důvěrností, ví, že papež František chápe Ježíše Krista jako muže z Nazareta, nikoliv jako vtěleného Boha. Když se jednou vtělil, Ježíš přestal být Bohem a stal se až do své smrti na kříži člověkem.

Tedy nejznámější novinář tvrdí v jednom z nejrozšířenějších italských deníků, že papež František nevěří v božství Ježíše Krista. Kdyby to byla pravda, papež by byl formální heretik jako ariáni, ebionité a sociniáni.

Scalfari dodává, že když začali diskutovat, papež František mu údajně řekl:

Je to prokázané, že Ježíš z Nazareta, který se jednou stal člověkem, byl pouze člověk s výjimečnými ctnostmi, nikoliv však skutečný Bůh.

Tato věta obsahuje herezi, ale připojuje k ní tuto myšlenku: důkaz, že Ježíš Kristus není Boží Syn, je dán skutečností, že papež jakožto Náměstek Kristův nevěří v jeho božství.

Na tuto nehoráznost by měl Svatý stolec s pohoršením reagovat. Očekávali jsme komuniké, které by znělo:

Dr. Scalfari je lhář a manipulátor, protože papež vůbec nikdy ani zdaleka nemohl říct nebo si myslet něco podobného, co mu přisuzuje. Papež je Náměstek Krista a Ježíš Kristus, zakladatel katolické církve, je pravý Bůh a pravý člověk bez jakýchkoliv možných dezinformací.

K dementi došlo, ale pro jeho slabost a dvojznačnost naopak celou situaci ještě ztížilo.

Ředitel tiskové kanceláře Svatého stolce Matteo Bruni říká:

»Jak bylo již prohlášeno při jiných příležitostech, slova, která Eugenio Scalfari připisuje v uvozovkách Svatému otci během rozhovorů, které spolu měli – nemohou být pokládána za věrný zápis toho, co bylo skutečně řečeno, ale představují spíše volnou interpretaci slyšeného, jak je to zcela zřejmé z toho, co je dnes napsáno ve věci božství Ježíše Krista«.

Především: jestliže Scalfari při hovoru s papežem překrucuje jeho slova, proč papež v rozhovoru pokračuje a proč je Scalfari pokládán za seriózního a důvěryhodného novináře?

Na druhém místě nestačí říct, že slova Scalfariho nemohou být pokládána za věrný zápis rozhovoru s papežem. Je třeba říct, že obsah je absolutně zfalšován, že převrací papežovo smýšlení, že deformuje jeho slova a činí z nich opak toho, co si papež myslí.

Na třetím místě, co má znamenat, že jeho slova představují spíše volnou interpretaci slyšeného. Osobní nebo volná interpretace?

Ovšem ani Scalfari ani nikdo jiný nemůže svobodně interpretovat po svém slova Náměstka Kristova, jako by zde byla pluralita možných interpretací. Pravda o Ježíši Kristu, pravém Bohu a pravém člověku, nepřipouští žádné interpretace. Je jen jedna jediná.

Dementi není jasné, není kategorické, není slavnostní, nedoprovází je prohlášení protikladné pravdy. Scalfari může přehánět, ale je těžko si představit, že by si všechno vymyslel.

Zůstává zde tíživý stín. Zůstává pochybnost, že v hloubi svého srdce papež skutečně smýšlí tak, jak mu to Scalfari přisuzuje. Dospěli jsme k bodu, kdy musíme žádat papeže o veřejné vyznání katolické víry. Nechť tak učiní jasným způsobem, bez přetvářky.

Potřebujeme vědět s absolutní jistotou, zda papež věří, nebo nevěří, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk!

Roberto de Mattei (11. 10. 2019) Radio Roma Libera