Dvakrát kolem Mše všech časů

Koronavir přivádí k autentické liturgii

Jak víme, Pán umí psát i na křivých řádcích, jaké nastoupily nyní v období povinné izolace od veřejných mší, křtů, sňatků i pohřbů. Mnozí mladí kněží, ať už diecézní či řeholní využívají ticha na ulicích a v chrámech, aby sloužili v soukromí Vetus Ordo. Mladí kněží si opatřují misály, paramenta i nádobí v starém klasickém stylu, který nikdy nevyjde z módy u těch, kteří vědí, komu slouží. Je doba širšího soukromého prostoru, kam nedohlédne zrak inkvizitorů a nesnášenlivých biskupů. Mladí kněží se mohou věnovat mši všech věků, při které přijde ke cti i tradiční katolická nauka. Prozřetelnost pracuje, kdy a kde chce, i tam, kde se šíří virus.

U vydavatelských domů se v této době sociální izolace tento tradiční fenomén intenzifikuje a zraje. Samotné vatikánské nakladatelství prodává on line Missale romanum ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum summorum Pontificum cura recognitum (Editio typica). Objevují se misály mší za zemřelé, které vytisklo opatství Santa Maria z Le Baroux.

V tomto nakladatelství je objevilo i Martyrologium Romanum v latinském originálu. V současném zmatku kněží opatřují i pro své věřící Misálek pro každý den, který je možno najít i na internetu. Také Liber usualis a různé gregoriánské partitury pro neděle, svátky i všední dny.

Vznikají a konsolidují se nová duchovní přátelství i na dálku, kontakty a vztahy se obohacují a vznikají tak soubory křesťanské literatury nemalé hodnoty. Duch vane, kam chce, slyšíš jeho hlas a nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha Svatého (Jan3,8).

Corrispondenza Romana, Cristina Siccardi

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY

DOTAZNÍK BISKUPŮM O APLIKACI

MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM

(duben 2020)

Diecéze:

 Ordinář:

1. Jaká je situace ve Vaší diecézi, pokud jde o mimořádnou formu Římského ritu?

2. Pokud je slavena mimořádná forma, jedná se o pastorační potřebu, nebo o iniciativu ojedinělého kněze?

3. Existují podle Vás pozitivní nebo negativní aspekty mimořádné formy?

4. Jsou respektovány normy a podmínky Summorum Pontificum?

5. Domníváte se, že uvnitř Vaší diecéze řádná forma přijala prvky formy mimořádné?

6. Používáte pro slavení Mše Misál promulgovaný Janem XXIII. 1962?

7. Kromě slavení mše svaté v mimořádné formě je používána mimořádná forma také pro jiné obřady? např. křtu, biřmování, manželství, pokání a pomazání nemocných?

8. Ovlivnilo Summorum Pontificum život seminaristů (diecézní seminář) a jiné instituty pro formaci?

9. Po třinácti letech motu proprio Summorum Pontificum jaký je Váš názor na mimořádnou formu Římského ritu?