Dopis postiženého virem


Pisatel je militantní rakouský katolík, který je v nemocnici s koronavirem a posílá nám toto své poselství, které zveřejňujeme a spojujeme se s jeho utrpením a jeho modlitbami.

Drazí přátelé a podporovatelé,

nekonečný dík za všechnu Vaši modlitbu s povzbuzení v posledních dnech. Je to nyní 15. den mé nemoci a pomalého uzdravování. Vir zraňuje více než jsem předpokládal a zraňuje v každém věku. Nyní se musíme naučit , jak se s ním vyrovnat, tzn. pochopit, že Bůh od nás žádá oběť. V této postní době to vyžaduje více než obvykle. Musíme se dnes velmi uskrovnit, odříkat si mnoho věcí a činit pokání za všechno zlé v tomto světě, zvláště za všechny ošklivé věci, které se přihodily uvnitř církve. Bůh ve své nekonečné Prozřetelnosti nám uložil tyto limity a musíme je vidět jako kříž, který máme nést. Zvláště za ty, pro které se stal smrtelný. Za všechny rodiny, které byly rozbity, za všechny potracené děti, za rozvrat našich vlastí. Za všechno utrpení musíme nyní obětovat svou svobodu, svou prosperitu i náš obyčejný život. Udělejme to společně jako věřící. Můžeme si být jisti, že Bůh nás nikdy nepodvede.

Jakmile mi bude lépe, udělám video a budu vyprávět, jak se člověk cítí s virem a co vir vyvolává.

Horoucí pozdrav a Bůh Ti žehnej,

Alexander Tschungguel.

Corrispondenza Romana