Dokumentující texty

Boj o charakter církve

Prorocký dopis biskupa Sigauda                                                           

Synod amazonský nebo masonský                                                           

50 let od Paktu z katakomb                                                              

Osvobozená teologie osvobození                                                         

Změna doby 8 ledna                                                                   

Teologie osvobození                                                                

Vrána k vráně sedá                                                               

Kulminuje spiknutí proti církvi Ježíše Krista                                   

Démonická dimenze pohanských náboženství                                        

Kardinál objevitel nového zjevení                                                   

Progresisté a jejich strategie                                                       

Koncil o komunismu   

Leonardo Boff o sobě                                                                          

Tango s papežem