Covid ohrožuje uživatele drog

S pandemickými výlukami se změnila i drogová závislost a zvýšil se nákup látek na internetu. Údaje prezentované na 54. kongresu SIBioC ukazují, že se zvýšilo užívání syntetických opioidů, nejnebezpečnějších drog pro mozek. Dystopie popsaná Huxleym je stále reálnější.

V současné době je již dobře známo, jak Covid – nebo spíše zvládání pandemie – změnil mnoho aspektů každodenního života lidí k horšímu. Epidemie – jak napsal Klaus Schwab, německý inženýr, ekonom a akademik, zakladatel a prezident Světového ekonomického fóra (WEF) – může a měla by být velkou příležitostí ke změně, k urychlení již probíhajících procesů. Mezi tyto procesy patří i chování a životní styl.

V době Covidu se změnila i drogová závislost. Vyplývá to z údajů, které v minulých dnech na 54. kongresu SIBioC (Italská společnost klinické biochemie a laboratorní medicíny) prezentovali vědci z Národního centra pro závislosti a doping při Istituto Superiore di Sanità. S pandemií pokleslo užívání heroinu a kokainu a vzrostlo užívání syntetických drog.

To, že užívání drog ve světě roste, potvrdila i Světová zpráva o drogách za rok 2022, kterou vypracovala Agentura OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC). V období pandemie se výroba a šíření drog vůbec nezastavily, pouze se přizpůsobily nové situaci.

Kvůli omezení pohybu a uzavírkám měli dealeři drog méně příležitostí pohybovat se po ulicích, ale produkty se nadále šířily a nákup drog probíhal hlavně přes internet. To vedlo – jak poznamenává SIBioC – k výrazné diferenciaci nabídky: méně heroinu a kokainu, které se získávají ze surovin, jež se v době omezeného pohybu osob a zboží obtížně přepravují; pokles spotřeby hašiše ze stejného důvodu, a tudíž skutečný rozmach nových syntetických opioidů a benzodiazepinů. Ty jsou mimochodem léky běžně dostupné v lékárnách a jejich nákup se nezdál tak nenormální, zejména v době všeobecné neurózy vyvolané státním psychologickým terorismem. Od užívání jako uklidňujícího a anxiolytického prostředku ke zneužívání a vzniku skutečné závislosti však byl jen velmi krátký krok.

V údajích, které se objevily na kongresu SIBioC, který se konal v Janově (5.-7. října 2022), se uvádí, že se jedná o stále se rozšiřující problém, který vyžaduje aktualizaci a výzkum různých aktérů, od psychologů po biochemiky a laboratorní lékaře. „Ve vzorcích analyzovaných během období výluky a po něm,“ vysvětluje prezident SIBioC Tommaso Trenti, „jsme zjistili nárůst užívání drog s narkotickými, analgetickými a uklidňujícími účinky, nových benzodiazepinů a opioidů.

Nesmíme zapomínat, že opioidy jsou nejnebezpečnějšími drogami, které nejvíce poškozují funkci mozku. Kromě toho byly látky rostlinného původu, jako je konopí, kokain a heroin, smíchány do stovek syntetických drog, které se stávají velmi populárními. Tyto drogy pandemické doby se vším, co jejich spotřeba představuje, představují riziko zhoršení jednoho z nejzávažnějších globálních problémů v jeho různých aspektech, od výroby přes distribuci až po spotřebu, s hlubokými dopady na veřejné zdraví. Riziko spočívá také v dalším šíření kultury tolerance: lidé jsou přece stále více ve stresu, žijeme v době mimořádných událostí, od virových až po válečné, a tak by mohl být malý „únik z reality“, „útěšné“ užívání těchto látek stále více tolerováno, a dokonce doporučováno.

Drogová závislost, která je poskytována prostřednictvím internetu nebo třeba přímým nákupem psychotropních látek, očištěných od postavy pouličního dealera, konzumovaných v samotě a izolaci vlastního domova, a tedy „slušnějších“, by mohla mít děsivé důsledky pro duševní zdraví lidí a vést ke vzniku skutečných zombie. Tento scénář popsal již Aldous Huxley ve svém dystopickém románu Brave New World, kde popisuje tuto státní drogu zvanou Soma, která působí jako obrovský individuální a sociální anestetikum.

Nyní se však dystopie stala každodenní realitou: jak již bylo řečeno, došlo k urychlení procesů, které již nějakou dobu probíhají. Nyní se má stát, že nové návyky získané během pandemie se stanou novým paradigmatem vyděšené, podřízené společnosti, která nachází náhražky útěchy ve farmakologické anestezii.