Covid a homosexuálové

Silvana De Mari

V posledních dnech vyvolala spoustu skandálů zpráva, že ASL 5 v La Spezia distribuovala formulář pro očkování proti Covidu, v němž jsou upřednostňovány kategorie lidí s rizikovým chováním, včetně homosexuálů. Tento dokument byl ve skutečnosti kopií pokynů ministerstva zdravotnictví, ale kontroverze, která vypukla kvůli údajné diskriminaci, přiměla ASL 5 i ministerstvo tyto pokyny změnit.

Nikdo však nevznáší otázku, zda je či není pravda, že takzvaný homosexuál, tedy muž, který provádí homoerotické praktiky, je více náchylný k Covidu či nikoli. Níže jsou uvedeny odkazy na některé z nesčetných lékařských prací, které tvrdí, že se skutečně jedná o populaci ohroženou Covid 19:

https://www.uclahealth.org/qa-why-the-lgbt-community-is-at-greater-risk-from-covid19

https://connect.springerpub.com/content/sgrlgbtq/1/4/249 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3675915 https://arxiv.org/abs/2003.07347

Značná část této populace praktikuje anální styk a Covid 19 je přítomen ve stolici, jak dokládají nespočetné články. Zde je jen několik:

https://link.springer.com/article/10.1631/jzus.B2000253 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21505594.2020.1794410

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32243607/

La Spezia ASL 5 spáchala neodpustitelný zločin, dnes nejhorší ze zločinů. Řekla pravdu. Lidé s homoerotickým chováním jsou vystaveni většímu riziku, stejně jako lidé závislí na drogách a stejně jako lidé, kteří provozují prostituci, je třeba je chránit více a dříve. Pravda musí být zakázána, je skandální, formují se soudy, které ji potrestají. Lepší je, že se tato pravda neřekne, lepší je mlčet. Hnutí LGBT a jeho bojovníci dávají přednost tomu, aby byli homoerotičtí muži vystaveni s větší zranitelností vůči chorobám a nebyli jimi chráněni, než aby tolerovali pravdu: antifyziologické chování zvyšuje náchylnost k nemocem.

Většina (75%) diagnóz syfilisu zahrnuje homosexuály, bisexuály a další muže, kteří mají sex s muži (MSM). Pokud jde o nové případy AIDS, 40% jsou muži, kteří mají sex s jinými muži, a tito lidé tvoří 2% populace. Dokud bude pravda považována za skandální, budou se nemoci, které by tato pravda mohla zastavit, šířit dál.

ASL 5

La Nuova Bussola Quotiodiana