Co všechno se pojí se jménem velikého španělské světce sv. Ignáce z Loyoly

Když ještě jezuité byli jezuity, byli nesmírným darem pro církev a svět.

Byla to úrodná zahrada světců, jako byli:

Jan De Brébuef

Petr Kanisius

Alois z Gonzágy

František Borgiáš

František Xaverský

Robert Belarmin

To bylo v době, kdy ještě jezuité byli jezuité a neohrožení misiónáři

Bohužel, byli ďáblu trnem v oku, a tak se postaral, aby církev i svět se jim krutě odvděčila. A tak jsme dnes svědky situace, kdy se role kdysi požehnaného Tovaryšstva zcela onbátila. Stali se misionáři nikoliv evangelia, ale jeho pravého opaku. Po řadě vynikajících světců mají lví podíl na zradě, jakou pro církev představuje 2VK . A co ´horšího mohlo církvi TJ připravit než současného černého pontifika.

Novou gardu ve službách Nepřítele představují např.:

Teilhard de Chardin

Augustin Bea

Henri Lubac

Karl Rahner

Carlo Maria Martini

Antonio Spadaro

Giancarlo Pani

James Martin

Do čela Tovaryšstva nastoupil generál, který se nelííbíl třem papežům 

A tak v důslekdu Jezuitská zrady vznikla Anticírkev pod správou antitovaryšsta.

Jezuité oslavují nového Luthera  a stávají se hlavní misionáří LGBT

Na závěr jeden fitktivní rozhovor se zakladatelem