Co mělo být řečeno, a bohužel nebylo.

Dopis italské biskupské konference politickým autoritám k zákazu veřejného Božského kultu

Úřady tohoto světa, co je vám do kultu, který se již tisíce let slaví denně v italských chrámech? Kdo vám vůbec propůjčil moc rozhodovat o tom, co se má a nemá konat na těchto místech? Ani božský ani lidský zákon. A i kdyby se takový lidský zákon objevil, my sjednoceni kolem Svatého otce, který je v tomto národě primasem a který nás k tomu vyzývá, slavnostně prohlašujeme, že takové normy jsou neplatné a žádného katolíka, který je ve spojení se Svatým Stolcem, k ničemu nezavazují.

Je zcela falešné a podlé ohánět se důvody, které se týkají se veřejného zdraví. Státy ještě vůbec neexistovaly a když, tak začaly působit proti svobodě církve. Tato církev během nejrůznějších epidemií si vzala za úkol spolu se svými biskupy, kněžími a řeholníky a sestrami, svými bratrstvy pečovat o veřejné zdraví, hlavně o ty nejposlednější a nejubožejší.

S tisíciletými zkušenostmi z bolestných tragédií dokázala církev regulovat vhodným způsobem přístup do chrámů. Kdo může lépe kontrolovat vstup do rozdělovny chleba.

Ale vy, veřejné složky, dcery materialistického, a řekněme bez obalu i démonického vidění člověka, redukovaného na materiální potřeby, jste si usmyslely, že každodenní chléb je důležitější než Chléb Života! Bůh vám odpusť, pokud jste schopni konat pokání za svůj hrozný hřích.

Kostely zůstanou otevřeny! A v nich po celých dvacet čtyři hodin se budou slavit božské obřady, a to nejen proto, abychom se vyhýbali tlačenici, ale abychom znásobili naše prosby k Bohu, který soudí tuto generaci, kterou s vědomím svého neklamného soudu shledal ubohou.

Všem katolíkům pak říkáme: nemějte strach z hrozeb císaře. Císař pomine. Bůh nepomine. Soud císaře je klamný a provizorní. Soud Boží je pravdivý a nenapadnutelný, ostrý jako dvojsečný meč. Buďte poslušni Boha, nikoliv lidí. Poslouchejte své biskupy, nikoliv pomíjející lidské mocnáře, nejisté o dnešku a nevědomé o zítřku.

Italští biskupové ve společenství s Petrovým Stolcem

Biagio Buonomo (s křížkem po funuse)