Církevní projekt profanace Notre Dame

Notre Dame by se měla stát synkretistickým „Disneylandem“.

Luca Volonté

Notre Dame, pařížská katedrála těžce poškozená požárem v roce 2019, musí být obnovena. Ale jak? Komise se sejde 9. prosince. Mezitím však prosákl na veřejnost projekt, který by měl interiér gotické katedrály proměnit ve „stezku“ s multikulturní a ekologickou tematikou. Katastrofa, které by se po odhalení dalo zabránit.

Notre Dame po požáru

Po skandální Ciaseho zprávě a jejím odhalení, po překvapivém rozhodnutí papeže odvolat pařížského arcibiskupa Mons. Aupetita a po šoku, který vyvolal v diecézi, se nyní rozpoutala bouře kolem obnovy katedrály Notre Dame. 9. prosinec měl být zvolen jako datum revoluce proti francouzské církvi, nyní se možná od tohoto plánu upustilo. Podle anglického deníku The Telegraph by se katedrála Notre Dame mohla proměnit ve stylu Disneylandu, alespoň to naznačují uniklé plány na její rekonstrukci.

Katedrála Notre Dame, jedna z nejoblíbenějších katolických katedrál ve Francii i na celém světě, utrpěla 15. dubna 2019 rozsáhlý požár (jehož příčiny zatím nebyly objasněny), při němž byla téměř zcela zničena střecha i věž. Zatímco zvenku bylo rozhodnuto, že katedrála bude opravena z tradičních materiálů, uvnitř kostela se od minulých dnů diskutuje o hypotéze obnovy podle plánů zveřejněných anglickým listem; interiér katedrály mohl stát politicky korektním „zábavním parkem“, přičemž i nejzachovalejší části by se měly radikálně změnit. Zpovědnice, oltáře a klasické sochy by byly nahrazeny moderními uměleckými nástěnnými malbami, zatímco světelné a zvukové efekty (rozhodně ne liturgické) doplněny tak, aby vytvořily takzvané „emocionální prostory“ pro návštěvníky a věřící. V rámci takzvané „stezky objevů“ budou v budově doplněny tematické kaple (představující africké a asijské kontinenty). Poslední kaple vnitřní „cesty“ katedrály, věnovaná takzvanému „smířenému stvoření“, má být zaměřena výhradně na ekologii. Na stěnách této poslední kaple budou také promítány biblické citáty v mnoha jazycích, včetně čínské mandarínštiny.

Zdroj blízký projektantům rekonstrukce si stěžuje, že plánovaná přestavba „zmrzačí“ dílo architekta Eugèna Viollet-le-Duca, který vedl rozsáhlou rekonstrukci kostela v polovině 19. století, a celou architektonickou a liturgickou tradici stavby, která byla postavena ve 14. století. Záměrem je proměnit Notre Dame v experimentální liturgickou výstavní síň, která neexistuje nikde jinde na světě, a zároveň by se měla opět stát referenčním bodem pro věřící a všechny, kdo se chtějí kochat krásou a katolickou tradicí Francie. Zásadní zasedání francouzské národní památkové komise o obnově Notre Dame se uskuteční 9. prosince, teprve v tento den pařížská diecéze představí své návrhy na obnovu interiéru budovy, přičemž ujišťuje, že si přeje věrnou obnovu katedrály.

O výsledku setkání a zejména o skutečných záměrech arcidiecéze panuje řada pochybností. Například deník Le Figaro píše, že projekt interiéru katedrály, který arcibiskupství loni vypracovalo s maximální diskrétností, bude velmi pečlivě zkoumán, protože mnozí odborníci komise, architekti a historici, se dívají na každou sebemenší změnu velmi negativně“. Jiní pozorovatelé, v čele s deníkem Le Monde, se radují ze zprávy, že Notre Dame se má proměnit v nový „zábavní park“ pro sentimentalisty, ekology a synkretisty. Laurent Carpentier v nejprodávanějším francouzském deníku píše, že „restaurování striktně shodné s originálem by bylo kapitulací“, neboť požár v roce 2019 „proměnil interiér katedrály v prázdnou stránku, v nedočkavou příležitost k přetvoření liturgického prostoru“ ve prospěch „modernosti a ekumenismu“ a proti „garantům nostalgického konzervatismu“.

Francouzský historik umění Didier Rykner zastává diametrálně odlišný názor. V deníku La Tribune de l’art označuje projekt, který diecéze v nejbližších dnech předloží Komisi, za „ošklivý, nehodný Notre Dame, proti němuž se musí milovníci kulturního dědictví důrazně postavit“. Rykner podrobně popisuje spoušť, která má být způsobena: mnoho oltářů bude zcela odstraněno a mnohé zcela zbaveny nejen vybavení (monstrance, svícny…), ale i soch… ze všech bočních kaplí budou odstraněny zpovědnice… kaple budou zaplněny současnými uměleckými díly, o nichž není nic známo.

A kdo bude tyto renovace financovat? Pařížští ikonoklasté, ať už nosí sutany nebo zástěry, se hodně spoléhají na dary věřících, ale bude velmi těžké je přesvědčit bez jasného plánu a pevného odhodlání obnovit katedrálu Notre Dame v její bývalé a původní kráse jako místo úcty a víry v Pannu Marii a jejího Syna Ježíše.

Dne 9. prosince by měla být v Paříži projednána (a možná schválena) hloupost obnovy; téhož dne se má předseda CIASE a celá komise setkat s papežem v Římě.

Dne 9. prosince si připomínáme výročí přijetí zákona o odluce církve a státu ve Francii, který v roce 1905 silně podpořili svobodní zednáři. Záměrem bylo představit novou tvář církve, poníženou a ochotnou zničit svou katedrálu a přeměnit ji na „sentimentálně synkretickou“. Projekt je odhalen a doufejme, že bude neúspěšný.

Luca Volonté -La Nuova Bussola Quotidiana