Církev bojující ve společenství svatých

                           10. 3. 2020

Syrské děti, které navštěvují katechismus, se modlí za vás křížovou cestu.

Ve městě Aleppo podobně jako v dalších syrských městech prosíme dobrého Boha aby nám dopřál pokoj, oddálil válku, smrt a bolest. Dovídáme se o tíživé situaci v Itálii, kterou ohrožuje koronavirus. Modlíme se za všechny vaše děti, aby je Pán chránil ode všeho zla a nemoci, aby mohly brzy žít normálním životem. Se všemi dětmi světa neseme kříž, abychom zapudili strach, bolest, válku a nemoci. Máme plnou důvěru ve zmrtvýchvstání a nový život bez strachu a bolesti.

(Latin Parish St. Francis in Aleppo)