Cenzura katechismu?

Kardinál  Christofer Collins

Stalo se na zasedání Rady pro správu školního systému na shromáždění v Torontu

Lektor ani nedokončil větu a byl napaden a obviněn, že zabrouzdal do nebezpečných vod. Stalo se tak v Torontu na shromáždění Catholic District School Board 11. listopadu, když Bundoc Dizon, farník od svatého Bonifáce v Scarborough, byl přerušen jedním z členů rady, když citoval článek 2357 Katechismu katolické církve o nepřípustnosti homosexuálního styku. Ihned se přidal i předseda a další člen rady. Jedině Nancy Crawfordová upozornila kolegy, že lektor citoval článek z Katechismu katolické církve.

Epizoda měla dohru na Twitteru. Provinilec byl podle školního řádu postižen několikerým trestem, mezi jiným i absolvování speciálního kursu a veřejné omluvy.

Postup funkcionářů však vyvolal skandál mezi věřícími, kteří se obrátili na arcibiskupa Thomase Christofera Collinse a žádali o zásah. Arcibiskup poslal do školy dopis a pokáral předsedu Boarda: »Jestliže má být katolík kritizován a je mu bráněno katolickými funkcionáři v četbě Katechismu katolické církve na shromáždění školní rady, pak je to nutno pokárat«. Collins připomněl, že katolická víra má vést všechny věřící, i ty, kteří jsou zaměstnaní v katolické instituci včetně studentů, jinak instituce přestává být katolickou. Vytkl členům rady, že neocenili věrnou víru, která oživuje církev. Jak vůbec mohou plnit své poslání, když zastávají od základu antikatolický postoj?

V dopise jim dále připomněl přísahu, kterou složili jako členové rady katolických škol a ve které slíbili, že budou věrnými věřícími a budou uznávat učitelský úřad církve. Připomněl předsedovi a dalším dvěma členům, že jejich jednání neodpovídá výzvě evangelia, které nás volá ke svatosti, ani víře v našeho Pána, kterou nám svěřil k naší spáse, ale spíše se chovají, jakoby byli vyznáním víry uraženi.

Kardinál zakončil dopis těmito slovy: »Kdyby se Ježíš osobně účastnil zasedání rady katolické školy v Torontu, ptám se vás, zda byste také přerušili toho, kdo čte slova evangelia, protože si nejste jisti, zda to někoho neuráží? Mnoho osob bylo pohoršeno slovy Pána Ježíše Krista, když chodil mezi námi; slova života však nelze umlčet, je třeba je hlásat jasně a s láskou, protože nás vyzývají k pokání a svatosti.

Nico Spuntoni – Nuova Bussola Quotidiana