Čelem vzad, soudruzii: Zabíjet Boha je omyl

                                         20. 11. 2015

Před několika lety ateistické hnutí ústy svých nejslavnějších představitelů jako Richard Dawkins nebo Christofer Hitchens vystoupilo se svým žaluji proti náboženství a proti stopám křesťanství na Západě, protože prý všechno otravuje a může být v nejlepším případě pokládáno za první a nejhorší pokus lidstva vyřešit existenciální problémy. Jestliže budou tyto pověry odhaleny a eliminovány osvěžujícím větrem rozumu a osvícenosti, lepší společnost povstane ze svého popelu“.

Nyní, kdy zředění křesťanství se všude rozšířilo, někteří následovníci teorie o zrušení Boha si začínají uvědomovat, že společnost ztratila všechna kritéria a soudy o dobru a zlu, o tom, co je správné a co je zmýlené, a není dokonce schopna rozeznat co je víc mužské než ženské. Douglas Murray připustil, že s postupem času je stále více přesvědčen, že ateistický projekt je bez naděje, neschopnost sekularistů vytvořit etickou vizi o základech života a společnosti, můžeme jedině v všichni uznat, že jsme povinni říct: vrátit se k víře je ta nejlepší možná volba.

Sám Richard Dawkins, který v roce 2015 tvrdil, že děti by měly být chráněny před náboženským názorem svých rodičů, a udělal několik alarmující útoků na právo rodičů vychovávat své děti podle náboženského přesvědčení, 5. října prohlásil v The Times, že dobrotivé křesťanské náboženství by mělo být nahrazeno něčím méně dobrotivým a že by bylo třeba se vrátit něco zpět a zhodnotit lépe smutné důsledky z vylučování křesťanství¨.

Vyloučit náboženství a zvláště náboženství křesťanské by dalo lidem povolení, konat věci opravdu špatné. Osoby se mohou cítit svobodné dopouštěl se zlého, jestliže cítí, že Bůh se nedívá. A uvádí příklad bezpečnostních telekamer v mnoha městech, které jsou postrachem pro zloděje. To je úvaha, kterou doplňuje výrok Murraye o masakrech které se děly za sovětů a nacistů. Zabili miliony lidí protože věřili, že neexistují soudci, kteří by mohli soudit tyto masakry. Můžeme dodat že samotná lidská práva jsou založena na kořenech židovsko kestřanských a můžeme se právem domnívat, že jsou určena k vymření, jestliže budou odloučena od původního pramene a my zůstaneme bez kompasu v neprůhledné tmě.

Brzy budeme mít po boku ty nejostřejší nepřátele křesťanství, kteří budou s námi hájit potřebu nové evangelizace západu počínaje manželstvím. V těchto dnech se objevil mimořádný vědecký výzkum, o tom, jak západní křesťanství se svou vytrvalou neústupností vůči incestu a polygamii vytvořilo zcela zvláštní společnost: západní společnost individualistickou a společnost, kterou biolog Joseph Henrich nazývá OEIRD ( západní, vzdělaná, industrializovaná , bohatá, podnikavá a demokratická). Studie publikovaná v Sience 8.listopadu 2019 ukázala, že západní psychologie je odlišná od ps\ychologie zbytku světa: je zde více individualistů (podnikavých) analytiků a méně konformistů. Nicméně dodnes jsme neznali dobré vysvětlení, odkud se vzala odlišná psychologie Západu. Studie přesvědčivě dokazuje, že jsou to ony základy, které katolická církev středověkou zabudovala do struktury politické a rodinné a dosud ovlivňuje osoby na Západě podle toho zda jsou náboženské nebo ne.

Klíč je v tom, že latinskému křesťanství se podařilo položit pevné principy monogamie a odporu proti incestu. Krok je krátký: bránit Západ znamená bránit křesťanství v dobré shodě s těmi, kteří ještě nedávno podněcovali novou laickou společnost proti středověké trogloditě.

Luca Volontè Nuova Bussola Quotidiana