Byla jednou jedna země »Svezia felix«.

Zvykli jsme si myslet na Švédsko jako na určitý druh sociálního ráje, ve kterém funguje multikulturní model soužití různých kultur a pro všechny garantuje štěstí. Policie díky komisaři Wallanderovi, který se proslavil v detektivkách Henninga Mankela, plní dobře své povinnosti a zajišťuje spravedlnost. Ale stačí podívat se trochu pod povrch, abychom věci viděli zcela jinak.

Judith Bergmann, novinářka, advokátka a politická komentátorka se tím zabývá v článku, kde mluví o vynořujících se problémech, které rozděluje do tří uzlů: fenomén znásilňování, jehož obětmi jsou mladé ženy, zločiny v tzv. „zranitelných sférách“ a otázka teroristů Isis švédského původu, kteří opustili Švédsko, aby bojovali v řadách Islámského státu, a chtěli by se vrátit zpět.

Podle poslední zprávy o stavu národní bezpečnosti, kterou zveřejnila švédská Rada pro prevenci kriminality, čtyři z deseti žen mají strach vyjít si volně ven. Zpráva Amnesty International potvrzuje, že v r. 2017 4% švédské populace, což odpovídá asi 112 tis. osob, postihlo sexuální znásilnění.

V univerzitním městě Upsale se 80% dívek na cestách v centru necítí bezpečně. Čtrnáctiletá dívka, která má strach uvést svou identitu, prohlásila ve švédských médiích, že stále nosí sportovní obuv, aby mohla rychle utíkat, když je napadena. »Seděla jsem na lavičce a najednou přišli čtyři mládenci, posadili se vedle mne z obou stran, pak přišli další a začali ohmatávat mé nohy a vlasy a říkali mi věci, kterým jsem nerozuměla. Byla jsem zděšena a řekla jsem jim, ať toho nechají, ale neposlechli… Všechno je to hrozné a pomýlené. Chtěla bych, abych se mohla cítit bezpečně«.

Poslední průzkum v oblasti Upsaly ukazuje, že v centru města se cítí bezpečně jen 19% dívek z vyšších škol. V roce 2013 to bylo ještě 45%. Muži a mládenci v bandách, které se zde věnují obtěžování švédských dívek, jsou většinou migranti, kteří se nedávno přistěhovali.

Na dotaz švédského tisku odpověděli funkcionáři: »Obecně dodáváme odvahy dívkám, které se necítí bezpečně, říkáme, co mají dělat, aby se cítily lépe. Jako aby nechodily osamoceně«. Jinými slovy, bezpečnost je problém samotných dívek.

Bojácné dívky v Upsale jsou jen malou částí celkového obrazu. Podle poslední zprávy o stavu bezpečnosti, kterou zveřejnilo Švédsko jako součást prevence kriminality (Brottsförebyggande Rådet o Brå), čtyři z deseti žen mají strach volně vycházet. „Asi čtvrtina populace volí různé jiné způsoby dopravy ze strachu před zločinností. 42% žen ve věku 20 – 24 let uvádí, že často volí jinou cestu a jiný způsob dopravy, protože se cítí nejisté a obávají se možnosti přepadení. Představuje to 16% populace tohoto věku.

Nicméně vláda omezuje zdroje pro policii. Nový rozpočet snížil prostředky o 232 mil švédských korun. Policie již není schopná plnit korektně všechny úkoly jako zabránit znásilňování. Poslední zpráva Amnesty International, Time for Change zveřejněná v dubnu, která se týká ženské populace v Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku, tvrdě kritizuje Švédsko, že tento problém neřeší korektně. Mezi jiným zprávy o znásilňování jsou podhodnoceny, lhůty pro analýzy DNA jsou příliš dlouhé a podpora obětí nedostatečná, stejně tak prevence.

»V roce 2017 obdržela policie 5 236 hlášení případů znásilnění osob ve věku 15 let a výše. 95% obětí jsou ženy a dívky. Statistika z roku 2018 hovoří o 5 593 případech, při nichž obětmi jsou v 96% ženy a dívky. Ale v důsledku podhodnocení a jiných sexuálních zločinů tato čísla nepředstavují realistický obraz problému. Velká většina znásilněných své případy policii nehlásí. Ty, které tak učiní, se většinou nedočkají soudního procesu. V roce V roce 2017 se k soudu dostalo jen 11% případů mladistvých ve věku 15 – 17 let, dospělých jen 6%.

Sexuální zločiny nejsou jediným problém pro švédské úřady, který není náležitě řešen. Ve Švédsku je registrován rekordní počet postřelení osob, z toho 45 smrtelně. Většina případů se týká oblasti Stockholmu a jižní oblasti, kde se nachází Malmö. Je to údaj strašně vysoký, komentuje policejní komisař Gunnar Appelgren.

Podle policie mnoho případů postřelení se týká tzv. „choulostivých oblastí“ (utsatta områden – „rajony bez zákona“. Ve zprávě z roku 2017 je ve Švédsku 61 takových rajonů s dvěma stovkami kriminálních sítí zahrnujících asi 5 tis. osob. Ve 23 rajonech se těžkých zločinů dopustili nezletilí ve věku od 10 let včetně těch, kteří kromě zbraní užívají také drogy. Většina obyvatel těchto rajonů nepochází ze Západní Evropy.

Na 42 švédských obcí může být, nebo už bylo nuceno přijmout teroristy Isis, kteří opustili Švédsko a odešli k Islámslému státu, a nyní se chtějí vrátit. Švédské centrum proti extrémismu a násilí v rámci přípravy je zve na „den seznámení“ repatriantů z Isis. Cílem je zajistit podporu pro obce, které přijaly nebo přijmou děti a dospělé, kteří se vracejí z oblastí kontrolovaných Islámským státem. Jsou to obce, kde tito teroristé žili, než opustili Švédsko a byli rekrutováni Islámským státem.

Do Švédska by se mělo vrátit 150 příslušníků Isis, mužů a žen spolu s 15 dětmi, které cestují se svými rodiči.

Podle premiéra Stefana Löfvena mají teroristé Isis jako švédští občané právo vrátit se do vlasti. Bylo by protiústavní odejmout jim občanství, ale ti, kteří se dopustili zločinů, budou postaveni před soud.

Ale expert na terorismus Magnus Ranstorp upozorňuje Švédsko, že přijímá nejen teroristy Isis, ale také jejich manželky a děti, které rovněž představují riziko pro bezpečnost. »Ženy nejsou nevinné oběti a je zde také velká skupina dětí Isis. Ty ve věku osmi až devíti let byly vysílány do indoktrinačních táborů, kde se učily technikám boje a používání zbraní. Naučily se zabíjet. Jejich osobnost bude navždy ovlivněna dobou strávenou v Isis a skutečností, že jejich otec i matka jsou příslušníky Islámského státu«.

Aldo Maria Valli, Duc in altum