BIskup v Trieste na obranu Ježíše a katolické tradice

Mons Gianpaolo Crepaldi

Po webech krouží kázání biskupa Mons. Giampaolo Crepaldiho o svátku Zjevení Páně, ve kterém  napadá „liberální intelektuály“ a ty, kteří vykreslují Ježíše jako gaye, pedofila nebo ‚sardina‘

»Příkladné vyznání víry, jaké složili o vánočních svátcích Mágové Ježíši Kristu, univerzálnímu Králi a Spasiteli, stalo se předmětem bezprecedentních útoků, které se objevily v různých formách: od vulgární a rouhavé identifikace jeho osoby jakožto gaye, pedofila a „sardiny“, až k sofistickým interpretacím textů z Písma, ve kterých ho zbavují jeho božské přirozenosti«.

»Ony poslední prezentovali především liberální intelektuálové, kteří v přesvědčení, že jsou správci jakési tajemné pravdy, dovolují si vykonávat autoritativně poslání likvidace regula fidei o Kristu, kterými se řídíme my křesťané tím, že vyznáváme Credo, a činí tak přirozeně ve jménu lidského pokroku, k němuž údajně jen oni sami mají klíč a přístup«. »Stále oni a stále titíž – pokračoval – vystřelují každoročně stále větší christologické skvrny ve jménu pokroku. My křesťané naopak zůstáváme věrní oněm regula fidei o Kristu, kterou zářící a svatá církevní tradice chrání a předává a napodobuje tak Mágy, kteří se klanějí jako Bohu tomuto Dítěti chudému, pokornému, které leželo v jeslích a zasluhovalo veškeré jejich klanění, jejich víru a jejich modlitbu, protože byli přesvědčeni že pravá vláda – ona, která osvobozuje a přináší spásu, přebývá právě zde v tomto pokorném Dítěti, ve, Slově, které se stalo tělem«.

Chiesa e post concilio