Bergogliův satanský projekt

Na římském filmovém festivalu se má promítat dokumentární film Francesco režiséra Evgeny Afineevsy. Ve filmu jsou zachyceny některé jeho výroky o homosexualitě, např.:

Homosexuálové mají nárok být součástí rodiny. Jsou to Boží děti a mají právo na rodinu. Nikdo nesmí být vyloučen a učiněn z tohoto důvodu nešťastným. (1)

To, co musíme udělat, je zákon pro civilní svazky. Tím budou legálně ochraňovány. Já jsem toho příznivcem.(2)

Není třeba být teologem nebo moralistou, abychom věděli, že takovávýrokyí jsou zcela heretické a působí pohoršení mezi věřícími.

Ale pozor: tato slova představují jednu z četných provokací, skrze kterou část ultra-progresistů v hierarchii se snaží vyvolat schizma, jak se o to pokoušela již v souvislosti s Amoris laetitia, která upravuje příslušnou nauku, dále na synodě o Amazonii při intronizaci Pachamamy a v deklaraci z Abu Dhabi, uplatněná pak ve Fratelli Tutti.

Zdá se, že Bergoglio chce drze a nestoudně spustit crescendo etických tvrzení, která napadají zdravou část episkopátu, aby ji pak prohlásit za schizmatickou, heretickou a nepřátelskou vůči papeži.

Jorge Bergoglio se snaží přimět některé kardinály a biskupy, aby se oddělili od komunity s ním a uvalit tak obvinění z hereze nikoli na sebe, ale způsobit vytlačení katolíků, kteří chtějí zůstat věrní Magistériu. To má podle Bergogliových představ upevnit jeho moc uvnitř církve, která by se nominálně stala „katolická“, ale ve skutečnosti bude heretická a schizmatická.

Tento podvod se přitom opírá o globalistické elity, média mainstream a o lobby LGBT, která nejsou cizí mnoha klerikům, biskupům ani kardinálům. Nesmíme zapomínat, že v mnoha státech existují zákony, které stíhají ty, kdo na základě svého kréda odmítají sodomii jako hříšnou a neuznávají legitimitu homomanželství. Prohlášení biskupů proti Bergogliovi o této otázce může přivést civilní autority k tomu, aby je trestně stíhala se souhlasem Vatikánu.

Bergoglio by měl tedy na své straně deep church, prezentovanou rebely, jako je James Martin a exponenti synodal path v Německu, ale také deep state. Není náhodou, že v endorsement demokratického kandidáta prezidentských voleb v USA je také zdrcující odsouzení administrace Trump, obviněné, že rozděluje rodiny, které se snaží nelegálně vstoupit do USA, zatímco de facto prezident bojuje proti obchodování s dětmi a lidskými bytostmi. Tak zatímco konzervativní biskupové američtí mají zakázáno zasahovat do politické debaty a podporovat Trumpa, Vatikán si může dovolit ingerence do voleb ve prospěch demokratického kandidáta a připojit se k cenzuře těžkých fatických obvinění rodiny Biden,

Jako katolíci jsme povoláni hájit život, přirozenou rodinu a národní svrchovanost. Mysleli jsme si, že máme na své straně Náměstka Kristova. S bolestí vezměme na vědomí, že toto je epochální střet, který pá přivést lodičku Petrovu k tomu, aby se spojila s nepřítelem. Když pomyslíme na odvahu, s jako svatí papežové bránili integritu církve a spásu duší, musíme říct: Jak strašně se od nich liší!

Carlo Maria Viganò Chiesa e post concilio

1. «Homosexuals have a right to be a part of the family. They’re children of God and have a right to a family. Nobody should be thrown out, or be made miserable because of it». 

2. «What we have to create is a civil union law. That way they are legally covered. I stood up for that».