Bergogliův debakl

V italských volbách zvítězilo Hnutí pěti hvězd a Liga Sever, které tvoří tým středu a pravice..Obě strany jsou velkým nepřítelem masové imigrace, kterou si Bergoglio tolik přeje. Toto levicové křídlo utrpělo jasnou porážku. Jestliže jak věřící tak nevěřící tak výrazným způsobem odmítají papežova přání, měl by se nad tím Argentinec v Evropě vážně zamyslet. Populista bez lidu je jako bezruký žongléř. Volby zcela jasně odmítly dosavadní vládu a velký debakl tím utrpěl i Bergoglio, i když nekandidoval .

Francisco Fernandez da la Cigoña

Liga Sever, Hnutí 5 hvězd a Fratelli d´Italia se postavili nejen proti dosavadnímu systému jako takovému, ale dali také najevo zoufalství nad imigrační politikou církve.

Tento výsledek bude jistě potvrzen v definitivním hlasování, protože značná část obyvatelstva už má po krk onoho milosrdenství bez spravedlnosti. Je to střet pošetilé otevřenosti a skutečných potřeb a obav lidu, který má oprávněný strach o bezpečnost svou i svých drahých. Bohužel, heirarchie, která žije daleko od skutečných potřeb a která vidí v Číně vzor sociální nauky církve, ztrácí krok s dějinami a upadá do progresivistickýcu utopií, měla by se nad sebou hluboce zamyslet před Boží tváří.

Opat Faria