Bergogliův buldozer opět v akci

        Klášter Malých sester Mariiných

V malé vesnici Saint-Aignan-sur-Roë s méně než 900 obyvateli departmentu Myenne 31 řeholnic kongregace Malé sestry Mariiny je připraveno dát se do boje. Po vizitě jim Vatikán vytýká příliš tvrdou praxi, mnoho modliteb, příliš strohé vedení a příliš tradiční oděv. Proto navrhuje novou představenou a dosavadní odesílá do místa vzdáleného 700 km s absolutním zákazem kontaktů s komunitou a zakládáním nové kongregace.

Sestry to jednoznačně odmítly: je to jako tsunami, prohlásila sestra Maria od sv. Michala pro mikrofon Evropa. Má 67 let. Budeme bránit své hodnoty a svůj smysl existence. Odpověděly jsme Vatikánu, že naše tradice se nemůže změnit. Do určité míry se jedná o zásahy do svědomí. Je to velmi bolestné, protože se jedná o náš život. Není možné změnit náš postoj. Bude-li zapotřebí, vzepřeme se, řekla sestra s velkou rozhodností. Odmítla hrozby přicházející z Vatikánu, že zruší jejich sliby a převede je do laického stavu.

Byl sestaven obranný komitét, jeho členem je také místní starosta Serge Launoy, připravený zajistit sestrám všechno potřebné. Malé sestry jsou připraveny se bránit ve jménu spravedlnosti.

Na petici se v krátkém čas shromáždilo 2 tisíce podpisů, a stále jich přibývá. Sestry jsou připraveny k takovému zásahu upřít Vatikánu věrohodnost a potřebnou autoritu.

Radioromalibera