Bergoglio posedlý migranty se už stává nesnesitelným

                                  6.7.2019

V nedělním Angelus žádal Bergoglio „modlitbu za ubohé bezbranné oběti zabité nebo zraněné při leteckém útoku, který zasáhl centrum zadržených libyjských migrantů: „Mezinárodní společenství už nemůže snášet taková fakta. Modlím se za oběti: Bůh míru ať přijme zemřelé k sobě a chrání zraněné. Žádám o vytvoření humanitárních koridorů pro nejpotřebnější migranty“

Připomeňme si, že na světě je denně usmrceno na 345 křesťanů. V Nigérii se už ani nepočítají počty obětí, ani se nevyzývá k modlitbě, ani k zásahům. Také hlavní média je přehlížejí. Ale Bergoglio nemá ve svých myšlenkách a modlitbách pro křesťany místo. Nepožaduje pro ně žádné „humanitární koridory“.

»Svou agitací pro masovou migraci do Evropy především z islámských teritorií ukazuje, že zcela ztrácí ze zřetele těžké sociální problémy, které to vyvolává: neschopnost islámských migrantů integrovat se do evropské společnosti, neslučitelnost islámu s lidskými právy, svobodou a rovností. Jsou ve skutečnosti polygamisté a vetřelci pouze převlečení na migranty, kteří očekávají od zemí, které je přijaly, že se vzdají své kultury, náboženství, jazyka a tradic. Také hlavní média je přehlížejí. To je vážný a rostoucí problém šíření politického islámu v Evropě, který znamená nebezpečí pro evropskou identitu, tradice a křesťanské kořeny. K propagátorům a gestorům patří mezi jinými George Soros« .

  Henri Boulald

(jezuita, který studoval teologii v Libanonu, filozofii ve Francii, psychologii v USA. Je představeným jezuitů v Alexandrii. Autor knih vydaných v patnácti jazycích.)

Pramen: Chiesa e post concilio