Bergoglio a jeho »světové náboženství« 

25. 4. 2021

Řekněte čtenáři: „Na fotografii vidíte „Palác míru a usmíření“, známý také jako „Pyramida míru a dohody“ (pro ty, kteří znají styl a jazyk, název odhaluje matici).

Budova vysoká 77 metrů se nachází v Astaně, hlavním městě Kazachstánu a byla slavnostně otevřena na konci roku 2006. Pyramida byla speciálně postavena pro pořádání kongresů 200 delegátů hlavních světových náboženství a vyznání, kteří se scházejí každé 3 roky, ale letos bude mít setkání zvláštní ráz a především zvláštního hosta: pana Bergoglia, který se představuje jako nástupce Petra, a tedy i papež. Ale pomlčím o tom, co zde bylo v těch 8 letech tisíckrát řečeno, a omezím se na jedno:

Rozdíl je v tom, že církev Signora Bergoglia je »plurální, lidská, světová a ekumenická«, zatímco ta, ve které jsem byl já (i on) pokřtěn, je »Církev, Jedna, Svatá, Katolická a Apoštolská a věří v jediného Pána, Ježíše Krista. Ne v G.A.D.U.“ – (Velkého Architekta Vesmíru).

(Davide Lovat)