Benedikt XVI. nespokojen s reakcemi svých čtenářů

                                    25. srpna 2019

V reakcích na můj text se vůbec neobjevuje Bůh


Jak mohu konstatovat, ve většině reakcí na můj příspěvek se Bůh vůbec nevyskytuje, není vzat v úvahu, a proto není pochopeno to, co jsem právě chtěl vyjádřit jako klíčovou záležitost.

Tak odpovídá Beneditkt XVI. několika řádky na některé kritiky zveřejněné v Herder Korrespondenz k článku k otázce sexuálního zneužívání v katolické církvi.

»Příspěvek paní Aschmannové (La vera sofferenza cattolica al1968, HK, luglio 2019, 44-47), přes svou jednostrannost může inspirovat další úvahy, ale jako odpověď na můj článek je nedostačující a vlastně pro přijímání mého textu typický.

Zdá se mi, že na čtyřech stránkách článku paní Aschmannové se neobjevuje slovo Bůh, které jsem postavil do centra této otázky. Napsal jsem: Svět bez Boha může být jen svět bez významu (78). V západní společnosti je Bůh pro veřejnost nepřítomen a nemá co říct. A proto je to společnost, ve které se stále více ztrácí míra lidství (79).

Jak mohu konstatovat, ve většině reakcí na můj článek se Bůh vůbec neobjevuje, a právě to jsem chtěl vyjádřit jako klíčovou záležitost. Skutečnost, že paní Aschmannová přehlíží ústřední pasáž v mé argumentaci, stejně jako hlavní reakce na to, co jsem poznal, ukazuje, jak závažná je situace, ve které se slovo Bůh jeví často jako vyřazené z teologie.

V komentáři k dokumentu jsem řekl, že atmosféra, kterou prožíváme, je na pováženou, protože zabraňuje slyšet jeho hlas, a že je třeba ho pozvednout a zveřejnit Jeho přítomnost, protože na zasedání byl ignorován, a to i od toho, kdo je řídil. Je to úvaha, kterou jsem pokládal za nezbytnou vzhledem ke způsobu, jakým probíhalo ono biskupské setkání (21.-24. února 2019) o zneužívání, kterým jsme se široce zabývali.

Vyjímám z něho jednu letmo vybranou ‚perlu‘:

»Existují dobra, která jsou nedotknutelná. Jsou to hodnoty, které nikdy není možno obětovat za nějakou hodnotu ještě vyšší, ani za zachování vlastního fyzického života. Bůh je více než fyzické přežití. Život, který by byl zachován za cenu zapření Boha, je ne-život. Mučednictví je jednou ze základních kategorií křesťanské existence«.

Chiesa e post concilio