Belgická církev přiznává sexuální katastrofu

Katolická církev v Belgii zveřejnila 12. února zprávu o sexuálním zneužívání, které spáchali její kněží: podobně jako v Německu z 1000 registrovaných případů je 76 % obětí mužského rodu. Dokument zveřejnil LiveSite News a jeho redaktorem je profesor psychologie Manu Keirse, emeritní profesor z Lovaně. Zprávu představil kardinál Jozef De Kesel, arcibiskup Malines-Brusel.

De Kesel potvrdil, že stovky obětí našly konečně v posledních letech odvahu hovořit o svých případech, jak je kardinál vyzýval. Nyní je důležité uznat jejich utrpení a neschopnost bránit se proti zneuživatelům, protože byly nuceny mlčet. Profesor Keisre v úvodu ke zprávě uvádí, že sexuální zneužívání a chování, které k němu vede, není nemoc, ale delikt, zneužívání moci.

Podle zprávy od roku 2010 se 1054 osob obrátilo na příslušná místa v církvi, aby podaly svědectví o sexuálním zneužívání. 73 % obětí mělo v době zneužití věk mezi 10 – 18 lety. Většina případů se udála v katolických školách nebo ve farnostech.

Zpráva potvrzuje linii tendence, která byla konstatována rovněž v jiných zemích, jako v USA a Německu, a nejen to: většina obětí (76%) je mužského rodu, adolescenti a preadolescenti.

Je to průkazná hodnota, která znovu potvrzuje vazbu mezi homosexualitou a zneužíváním ze strany kléru, tedy aspekt, který vatikánské špičky Františkem počínaje nechtějí připustit. V celé sérii skandálů v průběhu minulého roku, od bouře zneužívání v Chile až po zprávu Vrchního soudu v Pensylvánii a komentáře a svědectví arcibiskupa Vigana, papež nikdy nepoužil výraz „homosexualita“. Tento termín se také nevyskytuje v přípravách sumitu, který se bude konat od 21. února ve Vatikánu.

Převládající vazba zneužití – homosexualita je vytrvale popírána mnoha špičkovými osobnostmi církve. Jezuita Hans Zollner, jedna ze čtyř osob, které povolal papež František k přípravě sumitu, tvrdí, že „pravým problémem sexuálního zneužívání není sexuální orientace, ale zneužití moci. Ale tento názor popřelo mnoho různých biskupů a kardinálů v USA a jinde. Patří k nim i kardinál Gerhard Müller a Walter Brandmüller. Petice organizovaná švýcarskou organizací Pro Ecclesia potvrzuje existenci homosexuálních sítí v katolické církvi. Petici, která bude prezentována na sumitu, podpořilo více než 11 tisíc signatářů.

Belgická biskupská konference vytvořila fond nazvaný Dignitas, který hradí finanční odškodné obětem zneužití. Mezi roky 2012 – 2017 bylo proplaceno 4,48 milionů € v sumách od 5 do 25 tisíc €.

De Kesel očekává, že sumit předloží k tomuto problému účinná opatření pro celou katolickou církev. Jeden ze největších sexuálních skandálů posledních let v Belgii se týká člena tzv. skupiny San Gallo kardinála Gottfrieda Danneelse, preláta modernistického ražení. Podle záznamů zveřejněných v roce 2010 vyzýval Danneels jednu z obětí, aby neoznamovala svá zneužití, která trvala třináct let. Násilníkem byl biskup Vangheluwe, kardinálův přítel. Jeho obětí byl jeho vlastní synovec. Danneels ho přesvědčoval, aby případ podržel v tajnosti, aby biskup mohl v klidu odejít do důchodu.

Marco Tosatti, Corrispondenza Romana