Asistovaná sebevražda církve a společnosti

                                                                                                                21. 8. 2019

V těchto dnech se všechna pozornost v Itálii soustřeďuje na politickou krizi. Existuje však další krize, širší a větší, která představuje pozadí krize politické: je to náboženská a mravní krize Západu. Náboženskou krizi může pozorovat jen ten, kdo má rozvinutou duchovní vnímavost. Kdo je ponořen do materialismu současného života, má omezenou kapacitu přijímat smyslová potěšení, ale duchovně je zatemněn, pokud není zcela slepý. Náboženská a mravní krize je krize, ve které se ocitne člověk, který ztratil ze zřetele svůj poslední cíl a kritéria, která mají řídit jeho jednání. Společnost se ponořuje do agnosticismu, rozkládá se a umírá. Současnou společnost charakterizuje kultura smrti. V sebevraždě se realizuje osud moderního člověka, který není schopen se povznést nad pozemský horizont své existence. Člověk ničí sám sebe, když odmítá nést tíži bytí, ke které je povolán každý, aby ji za života snášel.

(…)

Sebevraždu mohou spáchat nejen lidé, ale také národy, civilizace a dokonce i církev, chápaná uprostřed lidstva jako lidé, ze kterých se skládá. Posledních padesát let prožívá církev svou sebevraždu, kterou Pavel VI. definoval jako autodemolice církve ( Promluva k lombardskému semináři v Římě 7. prosince 1968). Tuto autodemolici je dnes možno definovat jako »asistovanou sebevraždu církve. Asistovanou, protože je navozená a podporovaná onou silnou mocí , která vždy bojovala proti církvi.

Přípravný dokument pro biskupskou synodu o Amazonii s kultem přírody, nahrazuje úctu k Nejsvětější Trojici, zrušením celibátu a popřením svátostného hierarchického charakteru Mystického Kristova Těla, je posledním příkladem asistované sebevraždy vyprovokované špičkami církve a podněcované jejími nepřáteli.

Jak prohlásil kardinál Walter Brandmüller, »Instrumentum laboris obtížilo synodu biskupů a tím i samotného papeže porušením depositum fidei, což ve svých důsledcích představuje sebezničení církve«. Katoličtí minimalisté navrhují jako alternativu asistované sebevraždy hlubokou narkózu, která vyústí do úmrtí nemocného nepřímou, nicméně nevyhnutelnou cestou. My do této skupiny nenáležíme. Nejsme sami schopni nemocného uzdravit, protože existuje jen jediný lékař, který ji může aplikovat v kterémkoliv okamžiku: Ten, který založil církev a který slíbil, že ona nezahyne. Tímto lékařem duší i těl je Ježíš Kristus. ( Mat 8,5-11). Jemu náleží církev i společnost a mimo návrat k jeho zákonu žádné znovuzrození není možné.

Roberto de Mattei Corrispondenza Romana