Arcibiskup Viganò biskupům v USA

Arcibiskup Viganò poslal biskupům USA shromážděným v Baltimore krátké poselství.

Drazí bratři biskupové Spojených států, píši Vám, abych Vám připomněl svaté poslání, které vám bylo svěřeno v den Vašeho biskupského svěcení: vést stádo ke Kristu. Rozjímejte o textu z Přísloví 9:10: Bázeň Boží je počátek moudrosti! Nechovejte se jako ustrašené ovce, ale jako odvážní pastýři. Nebojte se povstat a provést správnou věc pro oběti, pro věřící a pro svou spásu. Pán odplatí každému z nás za naše skutky i opomenutí. Postím se a modlím se za Vás.

                                    Arcibiskup Viganò, Váš bývalý apoštolský nuncius