Angloschizmatické nešpory

13. března se konaly v bazilice sv. Petra v 15. hod. s papežským souhlasem první nekatolické, tedy nikoliv podle katolické liturgie vedené nešpory. Během této ceremonie heretiků a schizmatiků v bazilice, modlila se skupina skutečných katolíků před bazilikou smírný svatý růženec.

Tato událost dokumentuje klima sporného a falešného ekumenického „smiřování“, které Bergoglio násilím prosazuje. Vypadá přitom jako utečenec, kterému ujel čas.

Lev XIII. v encyklice Apostolicae curae zdůraznil neplanost svěcení anglikánských biskupů. Bergoglio kontruje všem svým předchůdcům a především Benediktovi XVI., který konstitucí Anglicanorum coetibus dosáhl významného pokroku v návratu odloučených z anglikánské a episkopání církve.

V letech 2011/2012 vznikly tři tyto personální ordinariáty ve Velké Británii, USA a v Austrálii. Mezitím přibyly ještě další. Svými zvrácenými „nešporami“ přivádí Bergoglio tyto kroky ad absurdum. Ti, kteří se dosud „domů“ nevrátili, mohou být od takového kroku Bergogliovým postupem jen odstrašeni.

Katoličtí křesťané, které jejich „pastýř“ pomlouvá, modlí se před chrámem smírný svatý růženec. Nikdo už nemá zájem bránit církev, jen malý hlouček před branami chrámu, píše Chiesa e post concilio. Pro Bergoglia jsou pelagiáni, kteří ruší dialog milosrdenství.

                                       Srdečný dialog v bazilice

Katholisches.info