Americké školy jako úrodná půda pro islamizaci

Stížnost bývalé studentky se dostala až k Nejvyššímu soudu. Není to ojedinělý případ. Je to tzv. „výchovný džihád“.

Studentka lycea Caleigh Wood se cítí vystavená islamizaci a její rodina vydala prohlášení, že veřejné školy se staly terénem hlásání islamizace, propagace islámského náboženství. Poukázala přitom na skutečnost, že taková propagace náboženství by byla prohlášena za nepřijatelnou, kdyby jejím obsahem bylo křesťanství. Učitel hlásal, že islámské náboženství je realita, kdežto křesťanství je smyšlenka. Zatímco se hojně mluvilo o Koránu, z křesťanství a Bible nebylo vykládáno vůbec nic. V dějinách světa se mluvilo jen o jednom náboženství, velmi vzdáleném americké tradici. Rodina podala žalobu na školský odbor v Marylandu, že vyučování diskriminuje křesťanské žáky.

Po žácích se vyžadovalo, aby si zapisovali islámské modlitby a učili se některé islámské texty nazpaměť. Na školách se mluvilo o tom, že Korán je přímé zjevení Mohamedovi, na rozdíl od judaismu a křesťanství, jejichž knihy vyšly z lidských rukou.

Při soudním jednání se ukázalo, že se nejedná o ojedinělý případ. V Michighenu byl organizován seminář, na kterém se formovalo 400 vyučujících, jak prezentovat studentům na školách islámskou víru. Zdálo by se zcela samozřejmé, že nebude propagována víra teroristů, kteří vedou krvavou i kulturní válku proti křesťanství.

Konvertitka ke křesťanství Isik Abla ve své knize I Dreamed Freedom píše: »Když jsem byla fanatickou muslimkou, věřila jsme ve fyzický džihád, protože pravověrný muslim musí vyznávat, že fyzický džihád je nezbytný. Já jsem však praktikovala džihád odlišný. Je to svatá válka, která se odehrává tím, že platíme studentům a posíláme je na prestižní západní školy, na Harvard, Princeton a Yale. Vydáváme peníze na tuto džihádní formaci, abychom dosáhli co největšího vlivu a tímto způsobem šířili islamizaci v západním světě. K tomuto druhu islamizace jsem dříve náležela«.

Oriana Fallaci prohlásila k otázce panujícího podřizování Západu islámu: »Nepřítel, kterého máme doma a jednáme s ním jako s přítelem, představuje cestu našeho podřízení nepřátelskému vlivu«.

Toto si správně uvědomili opravdoví francouzští katolíci. Spisovatel Houellebecq o nich říká, že si uvědomili svou vlastní sílu. Je to jako podzemní proud, který se náhle vynoří na povrch. Je skutečností, že opravdoví katolíci přivádějí na svět největší počet dětí a těmto dětem předávají své hodnoty. I když nevíme, zda jejich počet je dostačující v konfrontaci s bezprostřední islamizací, důležité je, když toto semeno skutečně pokvete. Dříve nebo později přinese novou civilizaci.

Benedeta Frigerio – La Nuova Bussola Quotidiana

 

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010