Amazonský biskup demaskuje pohanské rituály ve Vatikánu

Amazonský biskup demaskuje pohanské rituály ve Vatikánu

»V těch obřadech je ďábel a magie. Naše Paní není Pachamama, ale Panna z Nazareta.« Jsou to slova, která pronesl José Luiz Azcona, emeritní biskup z prelatury Marajó ve státě Pará. Je to biskup, který si dovolil kritizovat Instrumentum laboris.

Proto jeho slova nenajdete v oficiálních synodálních buletinech, i když jako biskup v Belém, tedy zcela v srdci Amazonie, by měl mít právo promlouvat jako mnozí jiní v těchto dnech. Tento biskup slavil mši svatou 16. října v katedrále v Belém, zasvěcené Naší Paní z Nazareta a promluvil pak na téma obřadů, konaných ve vatikánských zahradách a v bazilice sv. Petra před zraky papeže. (video)

»To, co se dnes děje, je důsledkem negativního obsahu Instrumentum laboris. Mluvím o tom, co se stalo a co mnoho bratří vidí a rozeznává, ale k tomu je potřebné rozlišování Ducha Svatého, o kterém rád mluví náš papež František. Je třeba rozlišovat to, co pochází od ďábla, a to co přichází od Ducha Svatého. Toto rozlišování je základním předpokladem příslušnosti ke katolické církvi a ještě více pro hlásání evangelia«.

Tento biskup pak hovořil o setkání v Brazílii v červnu letošního roku, které organizovalo REPAM a při kterém se rovněž konaly pohanské obřady a indiánské rituály, invokace a modlitby, kterých se účastnili také biskupové. »My v Amazonii víme, co je to Macura nebo Condomblé, magické rity ze severozápadu státu Bahia«.

»Tyto obřady vyvolávají duchy a je zcela jasné, že je to kouzelnictví, na které upozorňuje sv. Pavel v listě Galaťanům (5, 29), když odsuzuje hřích modloslužby, která je neslučitelná s evangeliem«.

Azcona také poukázal na kult Pachamama a matky Země, které byly praktikovány ve Vatikánu. »Jsou to bohyně Cibele a Astarta, uctívané v Babylonii, a obě jsou obrazem plodnosti ženy. Vzývat tyto sochy, před kterými poklekaly i řeholní osoby ve Vatikánu, znamená vzývat magické mocnosti a žádat o jejich požehnání pro lidstvo. Jsou to démonická rouhání, která navíc vyvolávají pohoršení především u maličkých, kteří je nedokážou rozlišovat.

V závěru řekl: »Matce zemi se nemůžeme klanět, protože všechno, i matka země je pod vládou Ježíše Krista. Není možné, aby zde byli duchové, kteří mají mít větší moc než náš Pán a Panna Maria«.

Za své kázání byl odměněn velkým potleskem, který potvrdil, že »Pachamama nikdy nebude Pannou Marií. Ztotožňovat ji s Marií je lež. Není Paní Amazonie, protože její Paní je Panna z Nazareta. Nedělejme žádné synkretické míšence. Maria je Matkou Boží a Královnou nebe a země.«

Můžeme si být jisti, že v Římě znají území, které nyní obsazují? Není snad Amazonie „teologickým územím“ jen jakožto překážkou pro pravou evangelizaci, aby byla zavedena nová víra?

Andrea Zambrano, Nuova Bussola Quotidiana