»Acies ordinata« proti německé „synodě“

V Německu se uskutečnila první veřejná manifestace proti německé biskupské konferenci, která se konala formou Acies ordinata 18. ledna na Oldeonplatz v Mnichově. Mezi kněžími, kteří doprovázeli manifestaci, byl také Mons. Carlo Maria Viganò, který přibyl do Mnichova inkognito, aby svou účastí podpořil manifestanty.

Manifestace se konala od 14 do 15 hodin na ústředním Odeonplatz před kostelem Teatinů a na Feldenhalle, zbudované v XIX. století k oslavě hrdinných katolíků z Bavorska. Manifestanti, především Němci a Italové, ale také Američané, Rakušané, Brazilci a Kanaďané, Francouzi a Angličané seřazeni podobně jako v Římě 19. února a 29. září 2019 v mlčení, s modlitbou růžence po dobu jedné hodiny. Na velkém náměstí byl vymezen prostor čtyřmi prapory s obrazy čtyř evangelistů, Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Akce byla zakončena veřejným zpěvem Kréda, při kterém účastníci pozvedli tón hlasu při slovech „Unam, Sanctam, Catholicam Eccelsiam.

Manifestanti požadovali od papeže Františka jasnost, která neignoruje postoje německých biskupů ani jejich předmět, kterým je rozšířit na univerzální církev „závazná“ rozhodnutí jejich „permanentní synody“; po německých biskupech požadují, aby do důsledků zvážili trasu synody až do jejího logického cíle, kterým je založení nové německé církve s amazonsko- německou tváří, oddělené od katolické apoštolské římské církve.

„Acies Ordinata“ je jeden z titulů, udělených Panně Marii, jako představené seřazeného vojska připraveného k bitvě. Na vytištěném letáku se sděluje: Jsme laici pocházející z celého světa, protože to, co je ve hře, není jen německá církev, ale církev univerzální. Nadešla hodina jasnosti a koherence a žádáme ukončení přetvářky a podvodů. Žádáme s růžencem v rukou ve městě, ve kterém v roce 1609 bylo sjednáno založení svaté ligy na obranu víry mezi německými katolickými státy. 8. listopadu 1620, před 400 lety v bitvě na Bílé Hoře spojené síly Svaté Římské Říše a Katolické ligy vedené Maxmiliánem Bavorským, ustavené jako Acies Ordinata s voláním „Santa Maria“ porazily vojsko nepřítele. Pokračujme také my jako Acies Ordinata a žádáme Královnu Andělů a svatých, zvláště sv. Kajetána z Thiene, před jehož chrámem jsme shromážděni, aby podporovali naši pokojnou obranu víry a křesťanské civilizace.

V první řadě mezi jinými byli Michael Matt, šéfredaktor amerického deníku Remnant (USA); Alexander Tschungguel, mladý Rakušan, který zahodil do Tibery sošky Pachamamy; Jonh- Henry Westen, ředitel blogu LiveSite News; Roberto de Mattei, prezident Fundace Lepanto, Itálie; John Smeaton, prezident Society for the Protection of the Unborn Children (UK); baronka Edwig von Beverfoelde, německá vedoucí pro life, Gabriela Kuby; hrabě Peter zu Stolberg, prof. Thomas Stark,dokt. Thomas Ward, prezident anglických katolických lékařů a mnozí další.

Corrispondenza Romana