Svatý Jan Bosko k Pomocnici křesťanů

Maria, mocná Panno, slavná ochránkyně Církve; zázračná pomocnice křesťanů; strašná jako vojsko seřazené k bitvě; ty která jsi sama zmařila všechny hereze na celém světě, chraň nás před nepřítelem v našich úzkostech, v našich zápasech, v našich souženích a v hodině smrti přijmi naši duši do nebe. Amen.