Sv. Rabano Mauro a Veni Creator Spiritus

Sv, Rabano se sv. Alcuinem a sv. Tomášem

Je to velký básník Dante, který uvádí svatého Rabana Mauro v XII. zpěvu Ráje ve společnosti svatého Tomáše Akvinského, svatého Dominika a Joachima z Fiore. Sv. Rabano, vznešená mysl a srdce církve, který stále promlouvá, která stále zpívá chválu Pánu. Málo známý světec, to musíme připustit. Představuje však pro katolickou kulturu (nemluvíme tedy jen o duchovnosti) památník, který žije v každém verši hymnu k Duchu svatému: slavný Veni Creator Spiritus, hymnus – jemu připisovaný – doprovází církev při nejdůležitějších přležitostech, rozhodnutích a v jejích nejslavnostnějších bohoslužbách.

Duch svatý: rozhodně to  není „něco“   snadno srozumitelného . Koneckonců, tak to zůstává a tak to zůstane – možná, že je to tak lepší pro naše věčné hledání Boha – tajemství. Neboť je to ve skutečnosti právě tajemství, které nás stále více tlačí k hledání, a to na každém místě. Hymnus Veni Creator Spiritus nám do jisté míry pomáhá lépe vstupovat do tajemství. Uvažovat o něm, tak jak člověk rozjímá o hvězdné obloze či o květině při prvním úsvitu jara.

Rabanův život byl vždy ponořen do stránek Písma, prvního zdroje – spolu s modlitbou – ve všech jeho filozofických dílech. Písmo a slova napsaná světcem se proplétají a spojují. Jsou jedinečná v kultuře a duchovnosti. Intelekt ve službě Bohu: verše, slova, „koncepty“ vyjádřené jeho myslí byly „osvětleny“ Boží moudrostí.

Rabano, velký encyklopedista, se narodil mezi léty 780 a 784 v Mohuči a do opatství Fulda vstoupil velmi mladý jako oblát. Právě na tomto místě napsal jedno ze svých prvních pojednání o filozofii. Jméno tohoto opatství bude vždy spojeno se životem tohoto světce. Studia dokončil na Schola Palatina v době, kdy ji vedl velký filozof a vědec, blahoslavený Alcuin z Yorku (735-804). Setkání s takovou osobností bylo pro jeho náboženský a vědecký život zásadní. Byl to tento významný Alcuin, který mu dal jméno „Mauro“ na památku milovaného žáka sv. Benedikta z Nursie. O několik let později se Rabano Mauro vrátil do Fuldy a zde, v roce 814, přijal kněžská vysvěcení. V roce 822 se stal opatem , rovněž ve Fuldě,. Právě v těchto letech napsal většinu svých děl. Jeho památka se připomíná 4. února.

Důležité – pro pochopení jeho osobnosti jako učence – jsou jeho komentáře k sv. Jeronýmovi, sv. Augustinu a sv. Řehoři Velkému: autorům, kteří se inspirovali textem Veni Creator Spiritus. Rabano Mauro zemřel 4. února 856 a jeho ostatky byly uloženy a později uctívány na viditelném místě v klášteře Sant’Albano v Mohuči. Bohužel tyto památky zmizely v době protestantské reformace.

Veni, creátor Spíritus,

mentes tuórum vísita,

imple supérna grátia,

quæ tu creásti péctora  

Zavítej, Duchu Svatý k nám,

ať srdce naše je tvůj chrám

Zdroj živý oheň láska též

ty posvěcení sděluješ.

Silné linie, hned od začátku hymnu. Zaplavují posluchače jako samotný vzývaný Duch svatý. První oficiální zprávy týkající se přijetí této hymny církví se nacházejí v aktech synody v Remeši (1049): u vchodu papeže Lva IX do sálu duchovenstvo s velkou oddaností zpívalo Veni Creator Spiritus . Je to jediný starodávný latinský hymnus přijímaný i církvemi zrozenými z reformace. I Luthera tato hymna fascinovala natolik, že upravit verzi, kterou později Bach zhudebnil. Chvalozpěv – pokud jde o styl – je ovlivněn ambrosianským obřadem (pro metriku): jambická metrika a různé konkrétní odkazy jsou smíchány díky technické formě mozaiky (nebo koláže). Řada biblických a patristických vzpomínek – zvláště spojená se spisy sv. Ambrože, Augustina a Řehoře Velkého – je zhuštěná v liniích hymnu .

Veni Creator Spiritus je především invokace. Je to vzývání srdce. Bůh je žádán, aby poslal svého Ducha těm, kteří ho vzývají, těm, kteří ho hledají. Je to nebeská milost, která je „nástrojem“, aby Duch mohl působit v srdcích lidí. V hymnu se poezie, verše a teologie spojují výjimečným způsobem. Duch je schopen nás přimět k porozumění oné korespondenci mezi touhou srdce a milostí, která přichází shora, protože on sám je jejím stvořitelem. Rabano Maurovi se tedy daří – s obdivuhodnou milostí – přivést posluchače do nebeské sféry, kde je důležité si povšimnout přítomnosti přírodního živlu: ohně. Obraz ohně vyjadřuje dva obsahy působení Ducha svatého, očištění a proniknutí lásky: do srdcí věřících musí vstoupit láska k Bohu. Ve skutečnosti čteme:

Accénde lumen sénsibus,

infúnde amórem córdibus,

infírma naše corporis

virtúte firmans pérpeti .

Tys Utěšitel nazýván

od Nejvyššího jsi nám dán

zdro živý, oheň láska též,

ty posvěcení sděluješ.

„Světlo – Intelekt – Plamen v srdci: uzdrav naše rány balzámem tvé lásky “.

Protože, jak víme, tam, kde je charita, tam je láska. Aby člověk žil v Duchu – jak řekl svatý Augustin – musí „zachovávat lásku, milovat pravdu a toužit po jednotě“. Pouze tímto způsobem bude možné dosáhnout věčnosti.

Možná že by nám právě verše Veni Creator Spiritus mohly být dnes zvláště nápomocny.

Antonio Tarallo La Nuova Bussola Quotidiana