Smírná modlitba svaté Anny Schäfferové

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,

daruj mi právo zachránit mnoho duší,

zvláště ty,

které si ze zoufalství vůbec nemohou pomoci,

zvláště ty,

které jsou blízko propasti,

a nejvíce potřebují milost.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,

rozmnož moje utrpení a daruj mi za to duše,

které mohu pro tebe zachránit.

Svatá Matko Bolesti,

propůjčuj mi stále horoucí touhu pracovat na spáse nesmrtelných duší, prosit a trpět za ně.