Sedmero modliteb přede mší svatou

Dobrotivý Bože, nakloň svůj sluch k našim prosbám a osvět milostí Ducha Svatého naše srdce, abychom si zasloužili důstojně slavit tvá tajemství a milovat tě věčnou láskou.

Bože, jemuž je každé srdce zjevné, k němuž promlouvá veškerá vůle a není mu skryté žádné tajemství, očisti vlitím Ducha Svatého smýšlení našeho srdce, abychom si zasloužili dokonale tě milovat a důstojně tě chválit.

Zapal, Pane, ohněm Ducha Svatého naše ledví a naše srdce, abychom ti sloužili v čistém těle a líbili se ti nevinností srdce.

Prosíme, Pane, ať Duch Svatý, který z Tebe vychází, osvítí naši mysl a uvede nás do veškeré pravdy, jak to slíbil tvůj Syn.

Nechť je s námi, prosíme, Pane, síla Ducha Svatého, očistí naše srdce a odvrátí od nás všechno zlé.

Bože, jenž jsi vyučil srdce věřících osvícením Ducha Svatého, dej, ať v tomto Duchu správně smýšlíme a vždy se radujeme z jeho útěchy.

Navštiv nás, Pane a očisti naše svědomí, aby Tvůj Syn při svém příchodu k nám našel u nás připravený příbytek. Jenž s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh po všechny věky věků. Amen.