Před Matkou milostí

Úvahy před sochou Panny Marie Matky milostí v zahradě sídla sdružení TFP (1)

Přicházím z nebe a mohu všechno, protože ve mně spočívá dokonalý odlesk nestvořené a absolutní Dobroty. To, co chci dávat, protože jsem dobrá, to, co chci dávat, protože jsem Matka, to, co chci dávat, protože jsem Královna, to také daruji, můj synu.

Pojď ke mně. Nebudu k tobě promlouvat, udělám něco mnohem lepšího: dám ti milost, která se dotkne samého dna tvé duše. Cítíš ten pokoj? Je to pokoj, jaký ti nemůže dát žádná pozemská radost… Cítíš ten vnitřní klid? To jsem já, kdo promlouvá v tvé duši. Všechno je vyřešeno. A co ještě není vyřešeno, to se vyřeší. Měj důvěru, můj synu. Já všechno vyřeším.

Jestliže tě životní problémy děsí, pohleď na můj úsměv, naslouchej mému šepotu, rozjímej o mé dobrotě. A již nikdy nepochybuj. Jsem Matka Milosrdenství.

Plinio Corrêa de Oliveira

(1) TFP je zkratka názvu jeho protikomunistického sdružení a znamená: Tradizione, Familia, Proprietà (Tradice, Rodina, Vlastnictví).