Novéna odevzdanosti služebníka Božího Dolindy Ruotola

Novéna odevzdanosti od služebníka Božího Dolindy Ruotoly

1. DEN: Ježíš k duším: Proč ztrácíte hlavu a znepokojujete se? Přenechejte mi starosti o vaše záležitosti a všechno se uklidní. V pravdě pravím vám, každý úkon opravdové slepé odevzdanosti ke mně plodí účinek, po kterém toužíte, a řeší svízelné situace

Pak se modlete se 10x: Ježíši, ujmi se  nás,  velebeno buď tvé jméno a staň se tvá vůle.

2. DEN: Odevzdat se mi neznamená pachtit se, vzrušovat se, zoufat si, obracet se na mě s naléhavou modlitbou, abych já poslouchal vás, abych změnil nervozitu na modlitbu. Odevzdat se znamená zavřít pokojně zrak duše, skončit s myšlenkami na soužení a svěřit se mně, aby konal jen já, tedy říci: ujmi se nás

Pak se modlete se 10x: Ježíši, ujmi se  nás, velebeno buď tvé jméno a staň se tvá vůle.

3. DEN: Zásadně proti odevzdanosti, zcela zásadně proti ní je úzkost, nervozita, přemýšlení o důsledcích nějakého činu. Je to jako zmatek, který vyvolávají děti, když chtějí, aby maminka myslela na jejich potřeby, aby myslela jen na ně, překážejí jí svými utkvělými nápady v její práci.

Pak se modlete se 10x: Ježíši, ujmi se  nás, velebeno buď tvé jméno a staň se tvá vůle.

4.DEN: Zavřete oči a nechejte se unášet proudem mé milosti, zavřete oči a nemyslete na přítomný okamžik, přestaňte s myšlenkami o budoucnosti jako s pokušením, spolehněte se na mne a na moji dobrotu, přísahám vám pro svoji lásku, že když mi s tímto úmyslem říkáte postarej se o nás, já na vás myslím, těším vás, osvobozuji a vedu vás.

Pak se modlete se 10x: Ježíši, ujmi se nás, velebeno buď tvé jméno a staň se tvá vůle.

5. DEN: Když vás mám zavést na jinou cestu než tu, kterou vidíte vy, beru vás do náruče, takže se nacházíte jako spící dítě v mateřské náruči, na druhém břehu. To, co vás rozčiluje a škodí vám, je vaše rozumování, vaše přemýšlení, vaše trýzeň a vaše vůle chtít za každou cenu to, co vás trápí.

Pak se modlete se 10x: Ježíši, ujmi  se nás, velebeno buď tvé jméno a staň se tvá vůle.

6. DEN: Když budeš myslet, že svět je ovládaný všemocnými a tyrany a všechno bude zaměřeno proti církvi, pak věz, že trůn nestvůry je podminován a že se uvolní v okamžiku balvan jako hora, který ho rozrazí. Nechej mě jednat, protože já sladím svobodu s požadavky Boží slávy a dopustím působení zlých lidí natolik, abych z toho vytěžil Boží slávu. Uvidíš, jak jistí násilníci zmizí z večera do rána a moje rodiny získají pokoj a prosperitu.

Pak se modlete se 10x: Ježíši, ujmi se  nás, velebeno buď tvé jméno a staň se tvá vůle.

7. DEN: Klaněj se Bohu a jemu, který všechno vidí, všechno řídí a působí, přenechej starost o pokojný řád světa. Dej se vést tajemnými cestami jeho Prozřetelnosti a modli se…Ó modlitba! Modli se, modli se, modli se, protože to nejmocnější, co můžeš konat, je modlitba.

Pak se modlete se 10x: Ježíši, ujmi se  nás, velebeno buď tvé jméno a staň se tvá vůle.

8.DEN: Žebřík do Nebe je moje Vůle. Cesta, jak dosáhnout mé Vůle, je odevzdanost a důvěra v malé věci; cesta důvěry znamená málo myslet na to, co se stalo a co se může stát. Proč myslet na minulost, která už není? Proč myslet na budoucnost, která nezávisí na vás?

Pak se modlete se 10x: Ježíši, ujmi  se  nás, velebeno buď tvé jméno a staň se tvá vůle.

9. DEN: Spočívejte ve mně a plňte věrně své vlastní povinnosti, dělejte všechno, co závisí na vás, v okamžiku, na kterém máte pracovat: to je tajemství vnitřního pokoje, a tedy horlivosti duše. Není horlivosti bez klidu a není klidu bez odevzdanosti do mé vůle.

Pak se modlete se 10x: Ježíši, ujmi se  nás, velebeno buď tvé jméno a staň se tvá vůle.

Pramen: http://www.devozioni.altervista.org/