Modlity k svatému Josefu při přijímání Eucharistie

 Před svatým přijímáním

Šťastný muž, jemuž bylo dáno, aby Boha, kterého mnozí králové chtěli spatřit, ale nespatřili, chtěli slyšet, ale neslyšeli, nejen viděl a slyšel, ale také nosil, líbal, odíval a chránil!

Oroduj za nás, svatý Josefe, abychom byli hodni zaslíbeních Kristových.

Modleme se. Uděl nám, Bože, abychom jako svatý Josef mohl tvého jednorozeného Syna zrozeného z Panny Marie, brát do své náruče, přijímali ho s takovou čistotou a nevinností, aby se nám v budoucím věku dostalo věčné odměny.       

*  *  *

Po svatém přijímání

 Ochránce a otče panen, svatý Josefe, jehož věrné stráži byla svěřena sama Nevinnost – Ježíš Kristus a Panna panen Maria, pro tuto dvojí nejdražší záruku Ježíše a Marii tě prosím a zapřísahám, abych uchráněn od veškeré nečistoty mohl vždy s neporušenou myslí, nevinným srdcem a čistým tělem sloužit Ježíši a Marii. Amen

Pramen: Míssale Romanum 1962