Modlitby sv. Jana Eudese

Modlitby

Ježíši! Můj drahý Ježíši! Dobrý Ježíši, buď se mnou!

Ježíši, zcela seTi odevzdávám!

Dobrý Ježíši, dávám Ti celé své srdce!

Naplň je láskou! Ježíši, jsi celý můj.

Kdy já budu celý tvůj?

Můj Ježíši, buď mým vším, aby vše ostatní pro mě
neznamenalo nic!

(Sv. Jan Eudes)

Konečně jako vrchol každé svaté dispozice, když začínáš svou modlitbu, svěř důsledně svého ducha a své srdce jeho božskému Duchu. Pros ho, aby vložil do tvého ducha ty myšlenky a city, které tam touží najít.

Ježíši, Pane můj a Bože můj! Klaním seTi, oslavuji Tě ve všech tvých projevech a ve všech tvých tajemstvích. Klaním se tvé nesmírné touze žít a kralovat v mé duši. Žádám Tě pokorně za odpuštění všech překážek, kterými bráním, abys přebýval a kraloval ve mně. Zasvěcuji se Ti a zcela seTi odevzdávám. Chci žít tak, abych byl ve shodě s Tebou a dal Ti žít a kralovat v mé duši a ve všech duších světa.

(sv. Jan Eudes, Život a království Krista)