Modlitby Lva XIII. po mši svaté

     Ave Maria   (3x)

Salve Regina.. 

Oremus,

Deus, refugium nostrum et virtus,

populum ad te clamantem propitius respice

et intercedente Beata et gloriosa semper Virgine Maria,

Beato Michaeli Archangelo,

Beato Josef, eiusden Virginis Sponso,

ac Beatis Apostolis tuis Petro et Paulo

et omnibus sanctis,

quas pro conversione peccatorum,

pro libertate et exaltatione sanctae Matris Ecclesiae preces effundimus,

misericors et benignus exaudi.

Per eundem Christum Dominum nostrum. AmenSancte Michael Archangele,defende nos in proelio;contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.Imperet illi Deus, supplices deprecamur:tuque, Princeps militiae Caelestis,satanam aliosque spiritus malignos,qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,divina virtute in infernum detrude.Amen.Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis (3x)Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria!                                           * * *
Bože, útočistě naše a sílo,slédni milostivě na lid, který k tobě volá,a na přímluvu slavné a Neposkvrněné Panny a Rodičky Boží Marie,svatého Josefa jejího snoubence,svatých Apoštolů Petra a Pavla i všech svatých,milosrdně a dobrotivě vyslyš naše prosby,které přednášíme za obrácení hříšníkůa za svobodu a povýšení svaté Matky Církve,skrze téhož Krista, našeho Pána. Amen.  Svatý Michaeli, archanděle, braň nás v boji!Proti zlobě a úkladům ďáblovýmbudiž nám ochranou,ať mu Bůh přikáže, pokorně prosíme!Ty pak, kníže vojska nebeského,Satana a jiné duchy zlé,kteří ke zkáze duší světem obcházejí,božskou mocí do pekla svrhni.Amen.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi (3x)