Modlitba za záchranu

Něžný Otče,

nenech dopadnout Svůj hněv

na tuto generaci, aby zcela nezanikla.

Neponech Své stádo napospas strachu a úzkosti,

když vody vyschnou a příroda zpustne,

vše zhyne ve Tvém hněvu a zmizí beze stopy.

Žár Tvého Dechu sežehne zemi a obrátí ji v pustinu!

Na obzoru se objeví hvězda. Noc bude ničivá

a popel bude padat jako sníh v zimě,

přikrývajíc Tvůj lid jako přízraky.

Smiluj se nad námi, Bože,

a neposuzuj nás přísně.

Rozpomeň se na srdce,

která se radují v Tobě a Ty v nich.

Rozpomeň se na Své věrné, a nenech

na nás dopadnout Svou mocnou ruku,

ale raději nás ve Svém Milosrdenství pozvedni

a vepiš Svá nařízení do každého srdce.

Amen.

Modlitba, kterou nadiktoval Pán Vassule Ryden 28.listopadu 2009

Posílá nám tuto modlitbu s prosbou, abychom ji každodenně přednášeli Pánu.