Modlitba za umírající

Mnoho duší zůstává v procesu umírání v nemocnicích bez náboženské opory

Modlitba za věřící v agonii

O clementissime Jesu, amator animarum,
obsecroTe per agoniam Cordis tui sacratissimi
et per dolores Matris tuae Immaculatae,

lava in sanguine tuo peccatores totius mundi

nunc positos in agonia et hodies morituros.

Amen.
Cor Jesu in agoniam factum
miserere morientium.

Nejmilostivější Ježíši, který tolik miluješ lidské duše, prosím tvé Nejsvětější Srdce pro bolesti tvé Matky Panny Marie, obmyj svou svatou krví všechny hříšníky tohoto světa, kteří se nacházejí v agonii a dnešního dne zemřou.
Amen.

Srdce Ježíšovo, které jsi prošlo agonií, smiluj se nad umírajícími (3x).

(Odpustky 300 dnů, jednou za den, při modlitbě denně po celý měsíc plnomocné (S. C. Ind., 2. února 1850; S. Penit. Ap. 15 května 1933) Pramen: Filotea za zemřelé, P. GERARDO BECCARO O.C.D. 378. vydání).