Modlitba sv. Kazimíra

Svatý Kazimír byl kralevic, velký mariánská ctitel, který svým přísným umrtvováním získal četné ctnosti. Zemřel 4. března 1484 na tuberkulózu. Když byl jeho hrob otevřen v roce 1604, aby bylo jeho tělo přeneseno do chrámu, který k jeho cti postavil Zikmund III., bylo nalezeno neporušené. V rukou držel list s touto modlitbou:

Ó má duše, uctívej Marii každý den, oslavuje její svátky a chval ji pro její slavné ctnosti. Rozjímej a obdivuj její vznešenosti, hlásej její blaženost jako Matky a Panny. Oslavuj ji, aby tě zbavila tíže tvých vin. Vzývej ji, aby tě nestrhl proud tvých vášní.

Vím, že nikdo nemůže vzdát Marii náležitou úctu, ale přesto je bláznovství nehlásat její slávu. Všichni lidé ji mají chválit a nesmírně milovat. Nikdy nesmíme ustat ve chvále a prosbách.

Maria, chválo a slávo všech žen, ty, kterou Bůh povznesl nade všechny tvory, milosrdná Panno, vyslyš prosby všech, kteří tě neustávají chválit. Očisti hříšné a učiň je hodnými nebeských dober.

Buď pozdravena, svatá Panno, která jsi otevřela nebeskou bránu nám ubohým.

Ty, kterou lest starého hada nikdy nesvedla, Pomocnice a Těšitelko zoufalých duší, chraň nás přede vším neštěstím, kterým nás Zlý ohrožuje. Pros za mě, abych se těšil z věčného pokoje , abych nebyl zavržen a nestal se kořistí plamenů v moři ohně.

Prosím, učiň mě čistým statečným, mírným, dobrotivým, zdrženlivým, zbožným, moudrým a nepřítelem lži.

Vypros mi nevinnost a lásku k svornosti a čistotě, bych setrval pevně na správné cestě.

                                                  Chrám sv.Kazimíra ve Lvově