Modlitba Pia XII. k svaté Kateřině Sienské

Svatá Kateřino, lilie panenství a růže lásky, ty jsi ozdobila dominikánskou zahradu, hrdinko křesťanské horlivosti, přicházíme k tobě s důvěrou a prosíme o tvou mocnou ochranu pro nás a pro celou církev Krista, tvého milovaného, v jehož srdci jsi pila z nevyčerpatelného zdroje všech milostí a všeho pokoje pro sebe a pro svět.

Z tohoto srdce jsi čerpala živou vodu ctností a svornosti v rodinách, počestného chování mládeže, sjednocení všech nesvorných národů, obnovu veřejných mravů, bratrskou lásku soucitnou a dobročinnou vůči nešťastným a trpícím a vyučovala svým příkladem jednotě s Kristem a lásce k vlasti.

Braň, podporuj a posiluj svou vlast i svět. Pod tvou ochranou ať jsou naše srdce a naše duše, naše práce i naše naděje, naše víra a naše láska: ona láska a ona víra, které byly tvůj život a učinily z tebe obraz ukřižovaného Krista v neúnavné horlivosti pro svatou církev.

Hrdinská a svatá hlasatelko jednoty a pokoje pro Kristovu církev, obnov Apoštolský stolec v jeho záři a autoritě a učitelské pečlivosti, v jeho starostech a jeho radách pro spásu duší a mír mezi národy a obnov a oživ, zachovej v nás a v tvých věrných věřících lásku a podřízenost, jakou jsi chovala pro Kristův ovčinec a pokoj ve světě. Amen