Modlitba na odčinění

                                                30. 5. 2021

Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, svatá Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, jsi jediný a nedělitelný původce stvoření lidského života. Od prvního okamžiku své existence odráží každá lidská duše Tvůj obraz. V tvých očích je dnes lidstvo zatíženo vážnou vinou genocidy nenarozených dětí, kterou podnítil satan. „Vrah od počátku“, ten zlý, se nespokojuje pouze se zničením rodícího se lidského života, ale působí mu další hanobení a znesvěcování vykořisťováním a komercializací buněk a částí těla dětí zabitých v děloze, čímž zvyšuje kulturu smrti v nepředstavitelných rozměrech.

Milosrdný Bože, kterého jsme tak vážně urazili, pomoz nám změnit naše jednání prostřednictvím skutků pokání a odčinění za tak mnoho zločinů proti životu. Pomoz nám změnit srdce, mysl a zákony tak, aby respektovaly, milovaly, bránily a sloužily nezcizitelné důstojnosti lidského života. Pomoz nám ukončit průmyslové vraždy nenarozených dětí, jejichž těla jsou zneuctívána, zachází se s nimi jako s komoditami, jsou vystavena mučení, je jim a odpírána stejná úcta jako jakékoli jiné osobě. Pomoz nám vydat odvážné svědectví o nezměrné důstojnosti a svatosti každého dítěte v mateřském lůně.

Skrze ruce Panny Marie, Matky Boží a na přímluvu sv. Alžběty a sv. Jana Křtitele nabízíme ve spojení s nevyčerpatelnou smírnou mocí Kristovy vykupitelské oběti Ti tento skutek nápravy. Se zkroušeným srdcem a pokorným duchem přicházíme k Tobě, Bože, a nabízíme ti skutky pokání a odčinění za tyto hříchy, které volají k nebi o pomstu. Pokorně přijmi naše prosby a naši nabídku a smiluj se nad námi. Amen.

Recitovat: Otče nášZdrávas Maria a Sláva Otci.

Svatá Maria Matko Boží, svatá Alžběto a sv. Jene Křtiteli, orodujte za nás! Zdroj ]