Modlitba Markéty Marie Alacoque


                                Nejsvětější Srdce Ježíšovo,

Ty plnosti veškeré lásky, buď naší ochranou v životě a zárukou věčné spásy. Buď naší silou ve slabosti a nestálosti. Buď smírem za všechny hříchy našeho života.

Srdce mírnosti a dobroty, buď naším útočištěm v hodinu naší smrti. Buď naším ospravedlněním před Bohem. Odvrať od nás trest spravedlivého hněvu. Srdce lásky, vkládáme do Tebe všechnu svou důvěru. Od naší zloby se obáváme všeho, ale všechno očekáváme od Tvé lásky.

Zahlaď v nás všechno, co by se Ti mohlo nelíbit nebo co by mohlo být proti nám. Kéž se Tvoje láska vtiskne tak hluboce do našeho srdce, abychom nikdy nezapomínali, že nesmíme být nikdy odloučeni od Tebe.

Pane a Spasiteli, z celé své lásky Tě prosíme: zapiš naše jména hluboko do svého Srdce. Ať je naším štěstím a naší slávou žít a zemřít ve Tvé službě.

                                                        Sv. Markéta Marie Alacoque