Modlitba Lva XIII

Ježíši, Živote naší duše

Ježíši v Nejsvětější svátosti, Ty jsi tak sám, tak pokořený, tak opuštěný, tak zapomenutý, tak opovržený. Ty jsi od lidí tak zhrzený, tak přehlížený. Miluješ naše srdce a usiluješ o naši lásku. Čekáš trpělivě na nás a chceš nám naslouchat. Tvým přáním je, abychom Tě vzývali, abychom k Tobě přicházeli a klaněli se Ti. Ty jsi pramen všech milostí. Ty jsi tak mlčenlivý, a chtěl bys k nám promlouvat, abychom poznali Tvoji lásku. Ty jsi nejlepší ochrana vnitřního života. Ty jsi Srdce toho, kdo stále nad námi bdí a chce na nás vylévat svou lásku.

Ježíši, obětní Beránku, chtěl bych Tě potěšit. Spojuji se s Tebou, obětuji se Ti, pokořuji se před Tebou. Chtěl bych zcela zapomenout na sebe a myslet jen na Tebe; chtěl bych být zapomenutý a opovržený z lásky k Tobě. Chtěl bych, abys Ty mi rozuměl a miloval mě.

Ó můj Ježíši, chci mlčet a naslouchat jen Tobě. Chci se vzdát sebe, celý se ztratit v Tobě. Jen Ty musíš žít ve mně. Dej mi, ať tak uhasím Tvoji žízeň po naší spáse, Tvoji palčivou žízeň i po mém posvěcení, abych byl čistý a daroval Ti ryzí, pravou lásku.

Nechci Tě již déle nechat čekat: vezmi si mě, daruji se Ti. Zasvěcuji Ti celou svou bytost. Tobě odevzdávám svého ducha, abys ho osvěcoval, své srdce, abys je vedl, svou vůli, abych Tě poslouchal, svou bídu, abys ji zmírnil, své viny, abys je zničil, svou duši a své tělo, abys je sytil.

Ježíši v Nejsvětější svátosti, klaním se Ti, Ty jsi život mé duše. Již nechci žít já sám, jen Ty máš žít ve mně. Amen.