Modlitba Giovanni di Fécamp

Přijď, Duchu Svatý, blažený ten, kdo bude hoden, abys byl jeho hostem: s Tebou si učiní u něho příbytek i Otec a Syn.

Přijď, Těšiteli, plný dobroty, přijď k duši, která trpí bez pomoci, ve zkoušce jako v prosperitě.

Přijď, a očisti poskvrny a zahoj rány.

Přijď, sílo slabých a oporo padlých.

Přijď, učiteli pokorných, přijď, vítězi nad pyšnými.

Přijď, Duchu nejsvětější, přijď a smiluj se nade mnou.

Přijď, uzdrav mě svou dobrotou.

Kéž moje malost najde místo u tvé velikosti, moje slabost vedle tvé síly,

skrze Ježíše Krista, který žije a kraluje s tebou po všechny věky věků. Amen

                                      Giovanni di Fécamp, benediktin XI. století