Mezinárodní Den modliteb v Amsterdamu

Současný obraz světa ukazuje, že dnes je „více než kdy jindy nutné šířit mocnou modlitbu Paní všech národů“. Prorocká modlitba, jak ukázal začátek války na Ukrajině. The Compass přináší rozhovor s otcem Gabrielem Heinzelmannem, rektorem amsterdamské kaple, kde se 28. května uskuteční každoroční Mezinárodní den modliteb.

Dnes více než kdy jindy vidíme, jak je nutné, aby Duch svatý přebýval v srdcích všech lidí, „aby byli uchráněni od zkázy, od pohromy, od války“. To je jádro modlitby Paní všech národů, trinitární modlitby, v níž je Panna Maria vzývána jako naše přímluvkyně u Boha. Souvislost mezi touto modlitbou a údajnými zjeveními v Amsterdamu (1945-1959) je dobře známá. Je však třeba připomenout, že Kongregace pro nauku víry (KNV) – na konci roku 2020, po několikaměsíční aféře, která má zase vzdálenější kořeny – znovu vyjádřila negativní posudek o nadpřirozenosti zjevení. Zároveň však KNV dala souhlas k šíření modlitby a obrazu Paní všech národů, přičemž uznala kult kultu, který je třeba oddělit od údajných zjevení a jejich poselství.

V návaznosti na tuto poslušnost se i letos uskuteční Den modliteb ke cti Panny Marie všech národů, který začne v sobotu 28. května v 9.00 a vyvrcholí slavnostní mší svatou v 17.00, kterou bude celebrovat haarlemsko-amsterdamský biskup Jan Hendriks; koncelebrovat bude emeritní biskup Jozef Punt. Vše bude přenášeno živě (celý program najdete zde).

La Bussola hovořila a otcem Gabrielem Heinzelmannem, rektorem amsterdamské kaple, kde je uložen originál obrazu Paní všech národů.


Otče Gabrieli, můžete nám nejprve říci, jak vznikly Dny modlitby?

Dne 31. května 1996 biskup z Haarlemu a Amsterdamu Henricus Bomers se svým pomocným biskupem Jozefem Puntem oficiálně povolili uctívání Panny Marie s titulem „Paní všech národů“. Proto jsme o rok později, 31. května 1997, uspořádali v Amsterdamu první Mezinárodní den modliteb. Když biskup Bomers uviděl 5 000 poutníků ze 49 zemí, zvolal: „Neuvěřitelné, neuvěřitelné!“. Po Amsterdamu následovalo dalších šest Mezinárodních dnů modliteb za účasti kardinálů, desítek biskupů a tisíců věřících z více než 70 zemí. Kromě toho se v mnoha zemích každoročně slaví národní dny modliteb: jen v Německu jich bylo v roce 2020 sedmnáct! Kvůli pandemii byl Den modliteb 2020 poprvé přenášen z amsterodamské kaple a sledovalo ho 99 zemí.

Eucharistie a Maria: Dny zdůrazňují význam tohoto spojení „Ad Jesum per Mariam!“.:

Ano, Maria nás vždy vedla ke svému božskému Synu, ke svaté Eucharistii. V této souvislosti připomínám, že Amsterdam je mariánské eucharistické město. V roce 1345 se zde odehrál eucharistický zázrak, slavný Mirakel, a v hojně navštěvované kapli se nachází originál obrazu Matky všech národů, kde je každý den možnost uctívat a účastnit se mše svaté. Během každého Dne modliteb k Panně Marii všech národů, kterému vždy předsedá kardinál nebo biskup, je středem pozornosti eucharistie. A na konci dne, kterého se někdy účastní 25 biskupů a více než 100 kněží, všichni slavnostně odříkají zasvěcení Panně Marii, spojeni kolem slavnostně ozdobeného obrazu.

V kapli Paní všech národů spravujete od roku 1997. Jaké plody přinesly Dny modliteb?

Plody Dnů modlitby jsou velmi rozmanité a jen Bůh zná jejich plný rozsah. Každý rok nás věřící ujišťují, že se domů vracejí spokojení, potěšení a posíleni ve své víře a důvěře. Opakovaně slyšíme o obráceních, manželských smířeních, mnozí chodí ke zpovědi, často poprvé po letech. Poutníci často uvádějí, že na tomto místě pochopili hodnotu, a tedy i smysl utrpení, a že se „naučili“ přijímat své vlastní utrpení a spojit je s Ježíšovým utrpením, což mnohým umožnilo prožít hluboký pokoj. Mnoho mladých lidí také poznalo své povolání k zasvěcenému životu nebo se během Dnů modliteb seznámilo se svým budoucím manželem či manželkou. Mnoho lidí jiných vyznání, nevěřících, ale i věřících poprvé zažilo Marii jako svou matku. Někteří nemocní lidé nalezli uzdravení a některým párům se splnila touha mít děti.

Jak pokračuje šíření modlitby a obrazu? Existuje seznam zemí a jazyků, ve kterých již byly rozšířeny?

Amsterodamská modlitba je k dispozici v 51 jazycích a má imprimatur mnoha biskupů; další překlady se připravují. V mnoha zemích se na šíření modlitby a obrazu podílí stále více biskupů, kněží, řeholníků, věřících a lidí dobré vůle, a to i prostřednictvím internetu a sociálních sítí. K účasti na této akci jsou zváni všichni, dokonce i děti jsou často velmi kreativní. Na mnoha místech poutní obraz „navštěvuje“ rodiny a modlitební skupiny, farnosti a kláštery, školy, nemocnice, domovy důchodců a dokonce i věznice. Jedním z nejkrásnějších plodů šíření obrazu je Akita v Japonsku: na počátku 60. let 20. století dostal představený Služebníků svaté Eucharistie od jednoho německého kněze japonský obraz. Na znamení díků za uzdravení začínajícího učitele nechali buddhistickým umělcem vytesat sochu Paní všech národů, která 101 krát zaplakala. Dnes je Akita v Japonsku mariánským poutním místem!

Modlitba je známá již více než 70 let. Můžeme říci, že to, co se dnes děje na světové scéně, odhaluje celý svůj prorocký význam?

Současná situace ve světě nám jasně ukazuje, jak daleko máme k celosvětového míru, a proto je více než kdy jindy nutné šířit tuto mocnou modlitbu Paní všech národů celosvětovou akcí. Od začátku války na Ukrajině jsme skutečně zaznamenali velkou poptávku po modlitebních obrazech. Ještě nikdy nebyla válka tak blízko Evropě a mnoho lidí nám píše: „Teď už chápu, jak je tato modlitba důležitá. Když se v New Yorku zřítila Dvojčata, bylo během několika dní rozdáno 10 000 modlitebních obrázků; a když tisíce amerických vojáků musely jít do války v Iráku, všichni vděčně přijali „modlitbu za mír“, jak ji nazývali, a říkali: „To je přesně to, co potřebujeme… abychom byli uchráněni před korupcí, neštěstím a válkou!“

V modlitbě prosíme Ježíše, aby seslal svého Ducha „teď“. Můžeme v tom vidět souvislost s novými Letnicemi, které ohlásili někteří svatí naší doby?

Pro každého, kdo upřímně odříká modlitbu Paní všech národů a vzývá příchod Ducha Svatého: „…sešli svého Ducha TEĎ na zem“, bude tento božský dar zakoušen TEĎ, jako „malé Letnice lásky“. Stejně jako Duch svatý, Láska, sestoupil na prvotní církev v modlitbě, shromážděnou kolem Panny Marie o prvních Letnicích ve Večeřadle, tak i TEĎ, v naší době, může být Duch svatý znovu vylit na všechny národy a vést je do nového věku milosti. Tyto „nové Letnice“ se však uskuteční pouze tehdy, když Marii, Nevěstě Ducha svatého, vrátíme její právoplatné místo v církvi podle Božího plánu spásy a když se všechny národy shromáždí v modlitbě kolem Matky. Toto vnitřní spojení „Mariánská modlitba-efuze Ducha svatého“ bylo nádherně pochopeno svatými, například ve 20. století mexickou blahoslavenou Conchitou Cabrerou de Armida, která obětovala svůj život za „nové Letnice“. Pevně věřím, že v dnešní těžké době, kdy všude vládne korupce, pohromy a války, je amsterodamská modlitba velmi aktuální a je božským způsobem, jak prosit o „nové Letnice“, o obnovu srdcí a církve.

***

Pane Ježíši Kriste,

Synu Otce,

sešli nyní svého Ducha

na zemi.

Ať Duch svatý přebývá

v srdcích všech lidí,

aby byli uchráněni

od zkázy, neštěstí

a války.

Kéž Paní všech národů

Panna Maria

je naším obhájcem.

Amen.

Viz: